Memento jaarlijkse afsluiting

Best Seller van RSM Belgium (door Jean-FranÁois Cats, Bernard de Grand Ry, Karine Morris en Annie De Wilde)

Het Memento Jaarlijkse afsluiting is de beknopte en praktische tool bij uitstek die u de mogelijkheid zal bieden om op een efficiŽnte en professionele wijze uw jaarrekeningen af te sluiten. Zoals elk jaar zal de editie 2017 perfect actueel zijn (M.B. 31 december 2016, laatste editie). Alle nieuwigheden die verband houden met het omzetten van de boekhoudkundige richtlijn worden erin geanalyseerd. De talrijke toepasselijke wijzigingen worden in detail behandeld en uitgelegd, zodat ze kunnen geÔntegreerd worden in uw boekhouding.

Het gewijzigde schema van de jaarrekeningen, de afschaffing van de uitzonderlijke resultaten, de overbrenging van bepaalde bijlagen naar in te dienen documenten, de rapporten over de betalingen aan de regeringen, het weghalen van het jaarverslag en van de lijst met participaties uit de bijlage van de verkorte jaarrekening, ….
Alle nieuwe boekhoudkundige principes worden punt per punt behandeld, rekening per rekening, (provisies, onderzoekskosten, goodwill, lopende bestellingen, ..) rekening houdende met de adviezen van de Commissie van de boekhoudnormen gepubliceerd in 2016.
 
De laatste btw-bepalingen en fiscale maatregelen van de regering Michel die reeds van toepassing zijn (Tax shift, …) worden geanalyseerd, en deze die op het einde van het jaar zullen worden gepubliceerd en die in 2017 in werking zullen treden, zijn eveneens opgenomen!
Naast de courante boekhoudkundige, fiscale en administratieve bepalingen vindt u in dit Memento ook een overzicht van de toepasselijke wetgeving inzake geconsolideerde rekeningen, inzake verplichtingen die verband houden met de wettelijke boeken en het bijhouden van de documenten.

Deze nieuwe editie bevat:

 • De balans, de resultatenrekening en tussenrekeningen
 • De bijlagen van de jaarrekening (sociale balans en jaarverslag)
 • Controle en openbaarmaking van de jaarrekening                                                                                
 • De geconsolideerde jaarrekening
 • De wettelijke boeken
 • Het bewaren van documenten
 • De fiscale procedure                                                                                                                            
 • De elektronische aangifte en formulieren
 • De specifieke bepalingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting
 • De specifieke bepalingen met betrekking tot de btw (waaronder de btw-eenheid)
 • De tussenkomst van boekhoudkundige professionals                                                                          
 •  De Kruispuntbank en de ondernemingsloketten
 • De elektronische facturatie
 • Het witwassen van gelden
 • De bestuursorganen
 • De aansprakelijkheid van de bestuurders
 • De nieuwigheden voor 2017

De 500 pagina’s dikke editie van 2017 van het Memento van de jaarlijkse afsluiting staat zoals elk jaar vol tips, commentaren en praktijkervaring van medewerkers van het bedrijf RSM Belgium en van de voornaamste auteurs, Jean-François Cats, Karine Morris en Marie Delacroix.

Auteurs

Jean-FranÁois Cats

Erevoorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Hij beschikt over meer dan 27 jaar ervaring in het revisoraat waarvan tien in ťťn van de belangrijkste internationale auditfirma's waarvan hij vennoot was : RSM InterFiduciaire.

Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen FUCAM en post-graduaat in de bedrijfskunde - Cepac SOLVAY ULB. Hij is bedrijfsrevisor, accountant en gerechtelijk deskundige.

Censor aan de Nationale Bank van België, lid van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), gewoon lid van de Hoge Raad van Justitie, Voorzitter van de Internationale Commissie IBR-IAB, past Vice-Voorzitter van het Ethisch Comité van de International Federation of Accountants (IFAC), lesgever aan het Cooremans Instituut (cursus reglementering, deontologie en professionele ethiek), gewezen lid van de Raad van Bestuur van de International Federation of Accountants (IFAC).

Bernard de Grand Ry

Zijn beroepservaring begon bij ťťn van de grote internationale auditfirma's. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op controle opdrachten in de industriŽle, financiŽle en dienstensector evenals in de non-profit sector en meer bepaald in de ziekenhuissector.

 • Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen HEC Luik.
   
 • Bedrijfsrevisor (1986).
   
 • Master in fiscaal beleid ULB (1995).
   
 • Accountant (2003).
   
 • Zijn beroepservaring begon bij één van de grote internationale auditfirma's. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op controle opdrachten in de industriële, financiële en dienstensector evenals in de non-profit sector en meer bepaald in de ziekenhuissector.
   
 • Hij heeft een belangrijke ervaring inzake de audit van internationale publieke instellingen op het Afrikaanse continent.
   
 • Gewezen lid van de raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (2001-2007).
   
 • Lid van de commissie "kwaliteitscontrole" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Marie Delacroix

Marie Delacroix is licentiaat in de Rechten (UCL) en volgt de redactie van de Memento Jaarlijkse afsluiting sinds 2005.

Geboortejaar : 1975
 • Licentiate in rechten (UCL 1998).
 • Licentiate in bedrijfsrevisoraat en accountancy  (Cooremans Instituut - Brussel 2001).
 • Bedrijfsrevisor (2006).
 • Zij beschikt over ruime ervaring op het gebied van controleuitoefening in verschillende economische sectoren zoals industriële en financiële sectoren alsook in de non-profit sector en meer bepaald in de sector van ziekenhuizen.
 • Gastdocent aan het Cooremans Instituut (cursus deontologie en professionele normen).
 • Zij beschikt over ervaring in gerechtelijke expertises.
 • Redactie van de Memento jaarlijkse afsluiting sinds 2005 (ed. Corporate © Copyright).
 • Gewezen lid van de Commissie "bijzondere opdrachten" aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

 

E-mail : m.delacroix@rsm-belgium.be

Karine Morris

Vennoot RSM-Belgium Geboortejaar : 1964. Licentiate in de toegepaste economische wetenschappen met specialisatie in het bank- en financiewezen (K.U.L.), bedrijfsrevisor.

Zij heeft jarenlange ervaring in audit en accountancy. Haar ervaring in het revisoraat strekt zich uit over verschillende economische sectoren. Zij heeft eveneens ervaring in internationale auditopdrachten, meer bepaald “project review” in opdracht van de Europese Commissie.

Aantal pagina's 512

Release datum : 30/01/2017

Aangeraden door andere klanten...

BTW : Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2017 van kracht worden voor de aangifteverplichting

Lees meer

De overgang naar een vennootschap

Eťn duidelijke benadering-Vier invalshoeken: voordelen, voor- en tegenargumenten, valkuilen en nadelen

Lees meer

Vastgoedrecht in BelgiŽ

2015 - Huurder, mede-eigenaar of eigenaar, iedereen heeft te maken met bouwrecht...

Lees meer