Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Burgerlijk Wetboek

CoŲrdinatie januari 2022. Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht

Het Burgerlijke Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht. De 3 Boeken die er oorspronkelijk deel van uitmaakten, werden grondig vernieuwd.

In de nabije toekomst zal het Burgerlijk Wetboek bestaan uit 9 Boeken. Momenteel zijn alleen Boek 3 “Goederen” en Boek 8 “Bewijs” in werking. Deze boekdelen 3 en 8 maken integraal deel uit van dit Wetboek.

Het werd bijgewerkt in januari 2022 en vergemakkelijkt het lezen doordat elk gewijzigd of in werking getreden artikel werd onderstreept:

  • in het jaar 2020 (cursief in de tekst)
  • in het jaar 2021 (vet gedrukt in de tekst)

Om er een gebruiksvriendelijke en duidelijk hulpmiddel van te maken
In de inhoudstafel vindt u de bijgewerkte originele Boeken I, II en III, die nog actueel zijn, alsook de nieuwe Boeken 3 en 8:

Boek I : Personen
Dit boek handelt over de burgerlijke rechten, de burgerlijke stand, woonplaats, huwelijk, echtscheiding, adoptie, minderjarigheid, meerderjarigheid, ...

Boek II : Goederen en verschillende beperkingen van eigendom
De artikelen van dit inmiddels oude Boek II zijn ingetrokken ingevolge inwerkingtreding van het nieuwe Boek 3 op 1 september 2021.

Boek III : Op welke wijze eigendom verkregen wordt
• Dit boek gaat over :
- erfenissen en testamenten
- contracten en verbintenissen in het algemeen, daaronder ook de plicht tot vergoeding van schade bij een fout (onrechtmatige daad), daaronder ook de huwelijksvermogensstelsels
- bijzondere overeenkomsten, zoals koop, ruil, huur, aanneming, lening, bewaargeving, sekwester, lijfrente, lastgeving
- concrete overeenkomsten, zoals borg, dading of transactie, pand, en verder over de regels van de verjaring

• Er zijn verder nog enkele afzonderlijk genummerde titels betreffende de :
- pachtwet
- hypotheekwet

Boek 3 : Goederen.
Dit boek betreft het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de zake- lijke gebruiksrechten en de zakelijke zekerheden. Ook de wet op de achtergelaten voorwerpen, het opstalrecht en het erfpandrecht zijn opgenomen.

Boek 8 : Bewijs.
Naast de algemene bepalingen behandelt het de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen en de verschillende bewijsmiddelen.

Auteurs

Axel Neefs

Gegradueerd IAG - Louvain School of Management (Universitť catholique de Louvain) en veraantwoordelijk voor IT ontwikkelingen en praktische handboeken (software, wetboek, gids en databanken beheren)

 Founder, general manager and shareholder (50 %) of Corporate Group, a publishing company active in the conception and distribution of books (tax, law, economics), software (liabilities outside financial statements : VAT, e-Gov, taxes, etc.) and marketing campaigns towards accountants and financial auditors.

 

2009                Takeover of sprl EasyDoc (Financial software)
2008                Takeover of sprl Central Committee (Real Estate)
                       Takeover of sprl Acrobat (Art & music)
2006                Takeover of SA Memeurop (Publishing)
1990                Corporate Copyright sa                                   Brussels
Financial journalist and founder of the company
·       Traditional publishing for accountants and auditors
·       Web publishing


1996                Lucky Luke Licensing                                      Geneva
Image communication of an European cartoon character
·       One year mission
·       Developpment of the business image of « Lucky Luke »

1987                Trends Tendances (weekly) - L’ECHO (daily) Brussels
Financial journalist
·       Real estate
·       IT & telecoms
·       Applied economics

1988-1989       IDC – International Data Corp.                    New York

Marketing Surveyor

·       One time study on the internal lobbies networking the E.C.

1988-1989       Test-Achats (Consumers association)               Brussels

Marketing analyst

·       Study for the first European Consumers association
·       Consequences of the merging movements of the banking sector and the insurance sector within Europe (« Bankinsurance »)
 

1987-1988       C.G.I. (UCL)                                    Louvain-la-Neuve
Researcher
·       Analysis of the E.C. purchase decision process for Rank Xerox
·       International Management Center (CGI) of the University

1987                Miscellaneous                                       Brussels - Paris
Copywriter : corporate communication
·       GIB Group, Swatch, Sabena, American Express, Quick
·       Black & White, UCL, Agence Belga, Gillette Holland

EDUCATION

1987
·       Last year thesis awarded by the Région Wallonne
·       Thesis: The motorcar machine-tools industry (B, D, JAP, CH)
·       Degree in applied economics (UCL – IAG)
        (Université Catholique de Louvain – Institut d’Administration 
        et de Gestion)
·       Degree in Journalism (IPC – International Press Center)

LANGUAGES

French mothertongue
Dutch « fathertongue » : 4/5
English : 4/5
German : 2/5


PUBLISHING

-       BTW wetboek 2011
-       Guide des Ministères - Gids der Ministeries 2011
-       1 scientific thesis awarded by federal authority
-       3 marketing studies at European level
-       about 500 press articles

Een extract lezen ? 📖

Aantal pagina's : 718

ISBN : 9782874352935

Uitgavedatum :

Aangeraden door andere klanten...

Jaarrekening: verantwoordelijkheid van leidinggevenden

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de publicatie van de jaarrekening en haar bijlagen.

Lees meer

Strafwetboek

Het Strafwetboek wordt hier voorgesteld in de bijgewerkte versie uit 2022.

Lees meer

Boordtabellen en business planning

Het besturen van een onderneming met kennis van zaken vereist, naast het voeren van een boekhouding, het op punt stellen en actueel houden van boordtabellen en relevante indicatoren.

Lees meer