Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Burgerlijk Wetboek

Co÷rdinatie januari 2022. Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht

Het Burgerlijke Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht. De 3 Boeken die er oorspronkelijk deel van uitmaakten, werden grondig vernieuwd.

In de nabije toekomst zal het Burgerlijk Wetboek bestaan uit 9 Boeken. Momenteel zijn alleen Boek 3 “Goederen” en Boek 8 “Bewijs” in werking. Deze boekdelen 3 en 8 maken integraal deel uit van dit Wetboek.

Het werd bijgewerkt in januari 2022 en vergemakkelijkt het lezen doordat elk gewijzigd of in werking getreden artikel werd onderstreept:

  • in het jaar 2020 (cursief in de tekst)
  • in het jaar 2021 (vet gedrukt in de tekst)

Om er een gebruiksvriendelijke en duidelijk hulpmiddel van te maken
In de inhoudstafel vindt u de bijgewerkte originele Boeken I, II en III, die nog actueel zijn, alsook de nieuwe Boeken 3 en 8:

Boek I : Personen
Dit boek handelt over de burgerlijke rechten, de burgerlijke stand, woonplaats, huwelijk, echtscheiding, adoptie, minderjarigheid, meerderjarigheid, ...

Boek II : Goederen en verschillende beperkingen van eigendom
De artikelen van dit inmiddels oude Boek II zijn ingetrokken ingevolge inwerkingtreding van het nieuwe Boek 3 op 1 september 2021.

Boek III : Op welke wijze eigendom verkregen wordt
• Dit boek gaat over :
- erfenissen en testamenten
- contracten en verbintenissen in het algemeen, daaronder ook de plicht tot vergoeding van schade bij een fout (onrechtmatige daad), daaronder ook de huwelijksvermogensstelsels
- bijzondere overeenkomsten, zoals koop, ruil, huur, aanneming, lening, bewaargeving, sekwester, lijfrente, lastgeving
- concrete overeenkomsten, zoals borg, dading of transactie, pand, en verder over de regels van de verjaring

• Er zijn verder nog enkele afzonderlijk genummerde titels betreffende de :
- pachtwet
- hypotheekwet

Boek 3 : Goederen.
Dit boek betreft het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de zake- lijke gebruiksrechten en de zakelijke zekerheden. Ook de wet op de achtergelaten voorwerpen, het opstalrecht en het erfpandrecht zijn opgenomen.

Boek 8 : Bewijs.
Naast de algemene bepalingen behandelt het de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen en de verschillende bewijsmiddelen.

Auteurs

Axel Neefs

Gegradueerd IAG - Louvain School of Management (UniversitÚ catholique de Louvain) en veraantwoordelijk voor IT ontwikkelingen en praktische handboeken (software, wetboek, gids en databanken beheren)

 Founder, general manager and shareholder (50 %) of Corporate Group, a publishing company active in the conception and distribution of books (tax, law, economics), software (liabilities outside financial statements : VAT, e-Gov, taxes, etc.) and marketing campaigns towards accountants and financial auditors.

 

2009                Takeover of sprl EasyDoc (Financial software)
2008                Takeover of sprl Central Committee (Real Estate)
                       Takeover of sprl Acrobat (Art & music)
2006                Takeover of SA Memeurop (Publishing)
1990                Corporate Copyright sa                                   Brussels
Financial journalist and founder of the company
·       Traditional publishing for accountants and auditors
·       Web publishing


1996                Lucky Luke Licensing                                      Geneva
Image communication of an European cartoon character
·       One year mission
·       Developpment of the business image of « Lucky Luke »

1987                Trends Tendances (weekly) - L’ECHO (daily) Brussels
Financial journalist
·       Real estate
·       IT & telecoms
·       Applied economics

1988-1989       IDC – International Data Corp.                    New York

Marketing Surveyor

·       One time study on the internal lobbies networking the E.C.

1988-1989       Test-Achats (Consumers association)               Brussels

Marketing analyst

·       Study for the first European Consumers association
·       Consequences of the merging movements of the banking sector and the insurance sector within Europe (« Bankinsurance »)
 

1987-1988       C.G.I. (UCL)                                    Louvain-la-Neuve
Researcher
·       Analysis of the E.C. purchase decision process for Rank Xerox
·       International Management Center (CGI) of the University

1987                Miscellaneous                                       Brussels - Paris
Copywriter : corporate communication
·       GIB Group, Swatch, Sabena, American Express, Quick
·       Black & White, UCL, Agence Belga, Gillette Holland

EDUCATION

1987
·       Last year thesis awarded by the Région Wallonne
·       Thesis: The motorcar machine-tools industry (B, D, JAP, CH)
·       Degree in applied economics (UCL – IAG)
        (Université Catholique de Louvain – Institut d’Administration 
        et de Gestion)
·       Degree in Journalism (IPC – International Press Center)

LANGUAGES

French mothertongue
Dutch « fathertongue » : 4/5
English : 4/5
German : 2/5


PUBLISHING

-       BTW wetboek 2011
-       Guide des Ministères - Gids der Ministeries 2011
-       1 scientific thesis awarded by federal authority
-       3 marketing studies at European level
-       about 500 press articles

Een extract lezen ? 📖

Aantal pagina's : 718

ISBN : 9782874352935

Uitgavedatum :

Aangeraden door andere klanten...

Handleiding vennootschapsbelasting

Het is de referentie voor wie de logica machtig wilt zijn, om de belasbare basis voor de vennootschapsbelasting te kunnen berekenen.

Lees meer

BTW : Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2020 van kracht worden voor de aangifteverplichting

Lees meer

Belgische en Europese BTW-wetgeving

Co÷rdinatie januari 2020

Lees meer