Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Burgerlijk Wetboek 2023

CoŲrdinatie januari 2023. Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht

De 3 Boeken die er oorspronkelijk deel van uitmaakten, werden grondig vernieuwd. In de nabije toekomst zal het Burgerlijk Wetboek bestaan uit 10 Boeken.

Momenteel zijn Boeken 1, 2 (Titel 3), 3, 4, 5 en 8 in werking. Deze boekdelen maken integraal deel uit van dit Wetboek.

Het werd bijgewerkt in januari 2023 en vergemakkelijkt het lezen doordat elk gewijzigd of in werking getreden artikel werd onderstreept:
- in het jaar 2021 (blauw gedrukt in de tekst)
- in het jaar 2022 (rood gedrukt in de tekst)
- in het jaar 2023 (groen gedrukt in de tekst)

Om er een gebruiksvriendelijke en duidelijk hulpmiddel van te maken.

Boek 1. Algemene bepalingen
Inwerkingtreding : 01-01-2023


Boek 2. Titel 3. Relatievermogensrecht
Inwerkingtreding : 01-07-2022

- Verduidelijking van de regels van het wettelijk stelsel, met name de regels betreffende de eigen en de gemeenschappelijke goederen van de echtgenoten
- Beter wettelijk kader voor de regeling van de scheiding van goederen en de clausules die de echtgenoten daaraan kunnen toevoegen en nieuw recht op schadeloosstelling
- Nieuw evenwicht betreffende het statuut van de langstlevende echtgenoot (rechten van de langstlevende echtgenoot)

Boek 3. Goederen
Inwerkingtreding : 01-09-2021

Dit boek betreft het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de zakelijke gebruiksrechten en de zakelijke zekerheden. Ook de wet op de achtergelaten voorwerpen, het opstalrecht en het erfpandrecht zijn opgenomen

Boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten
Inwerkingtreding : 01-07-2022


Boek 5. Verbintenissen
Inwerkingtreding : 01-01-2023

Van de vernieuwingen die door Boek 5 BW zijn ingevoerd : schadebedingen, vroegtijdige ontbinding, exceptie van niet-uitvoering, prijsvermindering, imprevisieleer

Boek 8. Bewijs
Inwerkingtreding : 01-11-2020

Naast de algemene bepalingen behandelt dit boek de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen en de verschillende bewijsmiddelen

BOEK I. (oud) Burgerlijk Wetboek Personen

BOEK II. (oud) Burgerlijk Wetboek Goederen en beperkingen van eigendom (opgeheven)

BOEK III. (oud) Burgerlijk Wetboek Wijze van eigendomsverkrijging

Auteur

Axel Neefs

Gegradueerd IAG - Louvain School of Management (Universitť catholique de Louvain) en veraantwoordelijk voor IT ontwikkelingen en praktische handboeken (software, wetboek, gids en databanken beheren)

 Founder, general manager and shareholder (50 %) of Corporate Group, a publishing company active in the conception and distribution of books (tax, law, economics), software (liabilities outside financial statements : VAT, e-Gov, taxes, etc.) and marketing campaigns towards accountants and financial auditors.

 

2009                Takeover of sprl EasyDoc (Financial software)
2008                Takeover of sprl Central Committee (Real Estate)
                       Takeover of sprl Acrobat (Art & music)
2006                Takeover of SA Memeurop (Publishing)
1990                Corporate Copyright sa                                   Brussels
Financial journalist and founder of the company
·       Traditional publishing for accountants and auditors
·       Web publishing


1996                Lucky Luke Licensing                                      Geneva
Image communication of an European cartoon character
·       One year mission
·       Developpment of the business image of « Lucky Luke »

1987                Trends Tendances (weekly) - L’ECHO (daily) Brussels
Financial journalist
·       Real estate
·       IT & telecoms
·       Applied economics

1988-1989       IDC – International Data Corp.                    New York

Marketing Surveyor

·       One time study on the internal lobbies networking the E.C.

1988-1989       Test-Achats (Consumers association)               Brussels

Marketing analyst

·       Study for the first European Consumers association
·       Consequences of the merging movements of the banking sector and the insurance sector within Europe (« Bankinsurance »)
 

1987-1988       C.G.I. (UCL)                                    Louvain-la-Neuve
Researcher
·       Analysis of the E.C. purchase decision process for Rank Xerox
·       International Management Center (CGI) of the University

1987                Miscellaneous                                       Brussels - Paris
Copywriter : corporate communication
·       GIB Group, Swatch, Sabena, American Express, Quick
·       Black & White, UCL, Agence Belga, Gillette Holland

EDUCATION

1987
·       Last year thesis awarded by the Région Wallonne
·       Thesis: The motorcar machine-tools industry (B, D, JAP, CH)
·       Degree in applied economics (UCL – IAG)
        (Université Catholique de Louvain – Institut d’Administration 
        et de Gestion)
·       Degree in Journalism (IPC – International Press Center)

LANGUAGES

French mothertongue
Dutch « fathertongue » : 4/5
English : 4/5
German : 2/5


PUBLISHING

-       BTW wetboek 2011
-       Guide des Ministères - Gids der Ministeries 2011
-       1 scientific thesis awarded by federal authority
-       3 marketing studies at European level
-       about 500 press articles

Aantal pagina's : 758

ISBN : 9782874353147

Uitgavedatum : 23/03/2023

Aangeraden door andere klanten...

Belgische en Europese BTW-wetgeving

CoŲrdinatie januari 2020

Lees meer

AVG 2022 BelgiŽ

Verwerking van persoonsgegevens in organisaties

Lees meer

Vastgoedrecht in BelgiŽ 2023

2023 - Huurder, mede-eigenaar of eigenaar, iedereen heeft te maken met bouwrecht...

Lees meer