Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

NUOD Gids personenbelasting 2015


Dit werk is zeer leerrijk en buitengewoon volledig. Het volgt de structuur van de aangifte. Het houdt rekening met alle reginaleen federale nieuwigheden die het gevolg zijn van de zesde staatshervorming.
Het behandelt alle aspecten in de diepte, en in een leesbare taal.


In de 20ste  uitgave vindt u de volgende nieuwigheden:

 • hoe moeten deel 1 en 2 van de aangifte ingevuld worden, rekening houdende met de laatste wijzigingen van de fiscale administratie en in het bijzonder wat de regionale en federale aspecten betreft ;
 • de gevolgen van de bijzondere financieringswet voor alle rubrieken van de aangifte;
 • het hoofdstuk over de onroerende inkomsten, de interesten en kapitaalsaflossingen van leningen en schulden werd volledig herzien rekening houdende met de bijzondere financieringswet;
 • de laatste wijzigingen betreffende de belastingverminderingen voor energiebesparende maatregelen;

Naast deze nieuwigheden beschikt u over alle bijgewerkte inlichtingen:

 • een uitgebreid hoofdstuk over de fiscale procedure;
 • een volledige en gevarieerd overzicht van recente rechtspraak;
 • veel uitgewerkte voorbeelden van berekeningen;
 • een overzichtelijke inhoudsopgave;
 • de barema’s voor de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015;
 • een overzicht van de belastingverminderingen voor gezinslasten;
 • een hoofdstuk betreffende buitenlandse inkomsten;
 • informatie over Tax on Web
 • een hoofdstuk over de vergoedingen voor vrijwilligers;
 • en nog veel …   


   

Aantal pagina's : 424

Uitgavedatum : 19/06/2015

Aangeraden door andere klanten...

BTW en Advocaten

Lees meer

Boordtabellen en business planning

Het besturen van een onderneming met kennis van zaken vereist, naast het voeren van een boekhouding, het op punt stellen en actueel houden van boordtabellen en relevante indicatoren.

Lees meer

Handleiding vennootschapsbelasting

Het is de referentie voor wie de logica machtig wilt zijn, om de belasbare basis voor de vennootschapsbelasting te kunnen berekenen.

Lees meer