Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Memento Jaarlijkse Afsluiting 2019

Best Seller van RSM Belgium (door Bernard de Grand Ry, Karine Morris en Annie De Wilde)

Best Seller van RSM Belgium (door Bernard de Grand Ry, Karine Morris en Annie De Wilde) Het Mťmento is het ideale beknopte en praktische hulpmiddel waarmee u uw jaarrekening op een doeltreffende en professionele manier kunt afsluiten. Naar goede jaarlijkse gewoonte zal de EDITIE 2019 weer volledig up-to-date zijn (d.w.z. conform de recentste editie van het B.S. van 31 december 2018 en alle nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen die in 20187 werden geformuleerd).

U vindt in het Memento de nodige informatie over de btw-bepalingen en de fiscale maatregelen van de regering-Michel die in 2018 werden ingevoerd.
Daarnaast worden alle nieuwe bepalingen die in 2018 van kracht worden, op het einde van de editie in een specifiek hoofdstuk samengebracht. Er wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de hervorming van de vennootschapsbelasting, die ongetwijfeld het belangrijkste punt van het federale akkoord was. Daarbij worden niet alleen de belangrijkste maatregelen zoals de verlaging van het tarief en de invoering van een minimale belastbare basis besproken, maar ook de belangrijke secundaire maatregelen.

Daarnaast gaat de nodige aandacht naar onder meer de verhoging van de "eenmalige investeringsaftrek" die aan KMO's wordt toegekend, de wijziging van de notionele intrestaftrek ('kapitaalrisico'), de minimale verloningen van zaakvoerders, de wijziging van de vrijwillige boekingsregel van kapitaalverminderingen, het stelsel voor de aftrek van provisies voor risico's en kosten, bijkomende ingekohierde bedragen,...

Er wordt ook een hoofdstuk besteed aan de ambitieuze hervorming van het ondernemingsrecht van minister van Justitie Koen Geens. De wetteksten zijn beschikbaar, het beeld van de hervorming wordt steeds duidelijker. Ze heeft ten doel om het bestaande wettelijke kader te vereenvoudigen, zodat ondernemingen over meer flexibiliteit beschikken op het vlak van interne organisatie, zodat ze aantrekkelijker worden voor investeerders. Naast de belangrijkste boekhoudkundige bepalingen die onlangs door de nieuwe Richtlijn werden gewijzigd, vindt u in het werk ook een samenvatting van de wetgeving op het vlak van geconsolideerde rekeningen, verplichtingen met betrekking tot de wettelijke boeken en het bijhouden van documenten.

In deze nieuwe editie vindt u actuele informatie over:

 • Balansrekeningen, resultatenrekeningen en tussenrekeningen
 • Bijlagen bij de jaarrekening (maatschappelijke balans en beheerverslag)
 • Controle van de jaarrekening en openbaarmaking van de jaarrekening
 • Geconsolideerde rekeningen
 • Wettelijke boeken
 • Bijhouden van documenten
 • Fiscale procedure
 • Elektronische formulieren en aangiften
 • Specifieke bepalingen met betrekking tot vennootschapsbelastingen
 • Specifieke bepalingen met betrekking tot btw (waaronder de btw-eenheid)
 • Interventies van boekhoudprofessionals
 • Kruispuntbank en ondernemingsloketten
 • Elektronische facturering
 • Witwassen van kapitaal
 • Beheerorganen
 • Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders
 • Nieuwe bepalingen voor 2019

Het Memento Jaarlijkse Afsluiting telt voor zijn editie 2019 meer dan 400 pagina's en bevat elk jaar steeds meer adviezen, commentaar en ervaringen van de medewerkers van RSM Belgium en de hoofdauteurs, Bernard de Grand Ry en Marie Delacroix.

 

Auteurs

Bernard de Grand Ry

Zijn beroepservaring begon bij ťťn van de grote internationale auditfirma's. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op controle opdrachten in de industriŽle, financiŽle en dienstensector evenals in de non-profit sector en meer bepaald in de ziekenhuissector.

 • Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen HEC Luik.
   
 • Bedrijfsrevisor (1986).
   
 • Master in fiscaal beleid ULB (1995).
   
 • Accountant (2003).
   
 • Zijn beroepservaring begon bij één van de grote internationale auditfirma's. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op controle opdrachten in de industriële, financiële en dienstensector evenals in de non-profit sector en meer bepaald in de ziekenhuissector.
   
 • Hij heeft een belangrijke ervaring inzake de audit van internationale publieke instellingen op het Afrikaanse continent.
   
 • Gewezen lid van de raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (2001-2007).
   
 • Lid van de commissie "kwaliteitscontrole" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Marie Delacroix

Marie Delacroix is licentiaat in de Rechten (UCL) en volgt de redactie van de Memento Jaarlijkse afsluiting sinds 2005.

Geboortejaar : 1975
 • Licentiate in rechten (UCL 1998).
 • Licentiate in bedrijfsrevisoraat en accountancy  (Cooremans Instituut - Brussel 2001).
 • Bedrijfsrevisor (2006).
 • Zij beschikt over ruime ervaring op het gebied van controleuitoefening in verschillende economische sectoren zoals industriële en financiële sectoren alsook in de non-profit sector en meer bepaald in de sector van ziekenhuizen.
 • Gastdocent aan het Cooremans Instituut (cursus deontologie en professionele normen).
 • Zij beschikt over ervaring in gerechtelijke expertises.
 • Redactie van de Memento jaarlijkse afsluiting sinds 2005 (ed. Corporate © Copyright).
 • Gewezen lid van de Commissie "bijzondere opdrachten" aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

 

E-mail : m.delacroix@rsm-belgium.be

Karine Morris

Vennoot RSM-Belgium Geboortejaar : 1964. Licentiate in de toegepaste economische wetenschappen met specialisatie in het bank- en financiewezen (K.U.L.), bedrijfsrevisor.

Zij heeft jarenlange ervaring in audit en accountancy. Haar ervaring in het revisoraat strekt zich uit over verschillende economische sectoren. Zij heeft eveneens ervaring in internationale auditopdrachten, meer bepaald “project review” in opdracht van de Europese Commissie.

Annie De Wilde

Vennoot, RSM InterAudit

ERVARING
 
➢ Zij beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van audit en accountancy en tax bij Belgische en internationale bedrijven.
 
➢ Zij heeft zich voornamelijk toegelegd op controleopdrachten in de industriële en dienstensector.
 
➢ Zij heeft meerdere Belgische en internationale vennootschappen op administratief en boekhoudkundig vlak begeleid oa bij eerste gebruik van IFRS regels.
 
➢ Zij heeft een intensieve ervaring met fusies en acquisities (M&A) en due diligence projecten.
 
➢ Zij heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van wettelijke opdrachten (inbreng in natura, quasi-inbreng, fusies en splitsingen, ontbinding en vereffening, ...) en opdrachten op het vlak van consolidatie zowel voor Belgische als internationale groepen;
 
ACTIVITEITEN
 
➢ Mede-auteur van de “memento van de jaarlijkse afsluiting”, een uitgave van corporate@copyright en lesgeefster binnen het IBR.

FUNCTIE
 
Vennoot van RSM InterAudit
Bedrijfsrevisor (1997)

Moedertaal
• Nederlands
 
Andere
• Frans
• Engels
• Duits
 
Opleiding
• Licentiate bedrijfseconomische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent (1990).
 

Aantal pagina's : 400

Uitgavedatum : 21/01/2019

Aangeraden door andere klanten...

NUOD Gids personenbelasting

Het op punt gestelde fiscale nieuws !

Lees meer

Belgisch BTW-Wetboek

CoŲrdinatie 31 januari 2018

Lees meer

Belgisch Boekhoudrecht

Alle teksten in verband met het boekhoudrecht, gecoŲrdineerd per 28 februari 2018.

Lees meer