Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Memento Jaarlijkse Afsluiting 2019

Best Seller van RSM Belgium (door Bernard de Grand Ry, Karine Morris en Annie De Wilde)

Best Seller van RSM Belgium (door Bernard de Grand Ry, Karine Morris en Annie De Wilde) Het Mťmento is het ideale beknopte en praktische hulpmiddel waarmee u uw jaarrekening op een doeltreffende en professionele manier kunt afsluiten. Naar goede jaarlijkse gewoonte zal de EDITIE 2019 weer volledig up-to-date zijn (d.w.z. conform de recentste editie van het B.S. van 31 december 2018 en alle nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen die in 20187 werden geformuleerd).

Zoals elk jaar is de editie 2019, ondertussen al 20 jaar,  perfect up-to-date waarin we de belangrijkste wijzigingen die in het Staatsblad werden publiceerd hebben verwerkt,  we rekening hebben gehouden met de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van 2018 en met de Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (ook de Reparatiewet genoemd). 

Deze editie houdt ook rekening met de aanpassing van het rekeningstelsel, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 
21 oktober 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2018 en van toepassing vanaf 1 november 2018.

In het Memento 2019 hebben we ons toegespitst op volgende onderwerpen: 

 • De balans- en resultatenrekening en de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 • De toelichting van de jaarrekening, de sociale balans en het jaarverslag
 • Het nazicht en de neerlegging  van de jaarrekening
 • De geconsolideerde jaarrekening
 • De wettelijke boeken
 • Het bewaren van documenten
 • De fiscale aspecten met betrekking tot bedrijfswagens, voordelen alle aard en sociale voordelen.

Auteurs

Bernard de Grand Ry

Zijn beroepservaring begon bij ťťn van de grote internationale auditfirma's. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op controle opdrachten in de industriŽle, financiŽle en dienstensector evenals in de non-profit sector en meer bepaald in de ziekenhuissector.

 • Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen HEC Luik.
   
 • Bedrijfsrevisor (1986).
   
 • Master in fiscaal beleid ULB (1995).
   
 • Accountant (2003).
   
 • Zijn beroepservaring begon bij één van de grote internationale auditfirma's. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op controle opdrachten in de industriële, financiële en dienstensector evenals in de non-profit sector en meer bepaald in de ziekenhuissector.
   
 • Hij heeft een belangrijke ervaring inzake de audit van internationale publieke instellingen op het Afrikaanse continent.
   
 • Gewezen lid van de raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (2001-2007).
   
 • Lid van de commissie "kwaliteitscontrole" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Marie Delacroix

Marie Delacroix is licentiaat in de Rechten (UCL) en volgt de redactie van de Memento Jaarlijkse afsluiting sinds 2005.

Geboortejaar : 1975
 • Licentiate in rechten (UCL 1998).
 • Licentiate in bedrijfsrevisoraat en accountancy  (Cooremans Instituut - Brussel 2001).
 • Bedrijfsrevisor (2006).
 • Zij beschikt over ruime ervaring op het gebied van controleuitoefening in verschillende economische sectoren zoals industriële en financiële sectoren alsook in de non-profit sector en meer bepaald in de sector van ziekenhuizen.
 • Gastdocent aan het Cooremans Instituut (cursus deontologie en professionele normen).
 • Zij beschikt over ervaring in gerechtelijke expertises.
 • Redactie van de Memento jaarlijkse afsluiting sinds 2005 (ed. Corporate © Copyright).
 • Gewezen lid van de Commissie "bijzondere opdrachten" aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

 

E-mail : m.delacroix@rsm-belgium.be

Karine Morris

Vennoot RSM-Belgium Geboortejaar : 1964. Licentiate in de toegepaste economische wetenschappen met specialisatie in het bank- en financiewezen (K.U.L.), bedrijfsrevisor.

Zij heeft jarenlange ervaring in audit en accountancy. Haar ervaring in het revisoraat strekt zich uit over verschillende economische sectoren. Zij heeft eveneens ervaring in internationale auditopdrachten, meer bepaald “project review” in opdracht van de Europese Commissie.

Annie De Wilde

Vennoot, RSM InterAudit

ERVARING
 
➢ Zij beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van audit en accountancy en tax bij Belgische en internationale bedrijven.
 
➢ Zij heeft zich voornamelijk toegelegd op controleopdrachten in de industriële en dienstensector.
 
➢ Zij heeft meerdere Belgische en internationale vennootschappen op administratief en boekhoudkundig vlak begeleid oa bij eerste gebruik van IFRS regels.
 
➢ Zij heeft een intensieve ervaring met fusies en acquisities (M&A) en due diligence projecten.
 
➢ Zij heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van wettelijke opdrachten (inbreng in natura, quasi-inbreng, fusies en splitsingen, ontbinding en vereffening, ...) en opdrachten op het vlak van consolidatie zowel voor Belgische als internationale groepen;
 
ACTIVITEITEN
 
➢ Mede-auteur van de “memento van de jaarlijkse afsluiting”, een uitgave van corporate@copyright en lesgeefster binnen het IBR.

FUNCTIE
 
Vennoot van RSM InterAudit
Bedrijfsrevisor (1997)

Moedertaal
• Nederlands
 
Andere
• Frans
• Engels
• Duits
 
Opleiding
• Licentiate bedrijfseconomische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent (1990).
 

Aantal pagina's : 400

Uitgavedatum : 21/01/2019

Aangeraden door andere klanten...

Vastgoedrecht in BelgiŽ

2015 - Huurder, mede-eigenaar of eigenaar, iedereen heeft te maken met bouwrecht...

Lees meer

NUOD Gids personenbelasting

Het op punt gestelde fiscale nieuws !

Lees meer

Boordtabellen en business planning

Het besturen van een onderneming met kennis van zaken vereist, naast het voeren van een boekhouding, het op punt stellen en actueel houden van boordtabellen en relevante indicatoren.

Lees meer