Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Memento Jaarlijkse Afsluiting

Best Seller van RSM Belgium (door Bernard de Grand Ry, Karine Morris en Annie De Wilde)

Best Seller van RSM Belgium (door Bernard de Grand Ry, Karine Morris en Annie De Wilde) Het Mťmento is het ideale beknopte en praktische hulpmiddel waarmee u uw jaarrekening op een doeltreffende en professionele manier kunt afsluiten. Naar goede jaarlijkse gewoonte zal de EDITIE 2020 weer volledig up-to-date zijn (d.w.z. conform de recentste editie van het B.S. van 31 december 2019 en alle nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen die in 2019 werden geformuleerd).

Zoals elk jaar is de editie 2020, ondertussen al 21 jaar, perfect up-to-date waarin we de belangrijkste wijzigingen die in het Staatsblad werden publiceerd hebben verwerkt,  we rekening hebben gehouden met de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van 2019.

Deze editie houdt ook rekening met de aanpassing van het rekeningstelsel, de artikelen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die op 1 mei 2019 in werking zijn getreden en van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020 en het koninklijk uitvoeringsbesluit van 29 april 2019.

Zonder in te gaan op een volledige analyse van de bepalingen van de nieuwe code, vestigen wij uw aandacht op bepaalde bindende maatregelen vanaf 1 januari 2020, ongeacht of u voor de opt-in hebt gekozen.
 • kapitaal
 • Distributieprocedure
 • Alarmbelprocedure

In het Memento 2020 hebben we ons toegespitst op volgende onderwerpen:

 • De balans- en resultatenrekening en de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 • De toelichting van de jaarrekening, de sociale balans en het jaarverslag
 • Het nazicht en de neerlegging van de jaarrekening
 • De geconsolideerde jaarrekening
 • De wettelijke boeken
 • Het bewaren van documenten
 • De fiscale aspecten met betrekking tot bedrijfswagens, voordelen alle aard en sociale voordelen.

 

 

Auteurs

Bernard de Grand Ry

Zijn beroepservaring begon bij ťťn van de grote internationale auditfirma's. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op controle opdrachten in de industriŽle, financiŽle en dienstensector evenals in de non-profit sector en meer bepaald in de ziekenhuissector.

 • Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen HEC Luik.
   
 • Bedrijfsrevisor (1986).
   
 • Master in fiscaal beleid ULB (1995).
   
 • Accountant (2003).
   
 • Zijn beroepservaring begon bij één van de grote internationale auditfirma's. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op controle opdrachten in de industriële, financiële en dienstensector evenals in de non-profit sector en meer bepaald in de ziekenhuissector.
   
 • Hij heeft een belangrijke ervaring inzake de audit van internationale publieke instellingen op het Afrikaanse continent.
   
 • Gewezen lid van de raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (2001-2007).
   
 • Lid van de commissie "kwaliteitscontrole" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Marie Delacroix

Marie Delacroix is licentiaat in de Rechten (UCL) en volgt de redactie van de Memento Jaarlijkse afsluiting sinds 2005.

Geboortejaar : 1975
 • Licentiate in rechten (UCL 1998).
 • Licentiate in bedrijfsrevisoraat en accountancy  (Cooremans Instituut - Brussel 2001).
 • Bedrijfsrevisor (2006).
 • Zij beschikt over ruime ervaring op het gebied van controleuitoefening in verschillende economische sectoren zoals industriële en financiële sectoren alsook in de non-profit sector en meer bepaald in de sector van ziekenhuizen.
 • Gastdocent aan het Cooremans Instituut (cursus deontologie en professionele normen).
 • Zij beschikt over ervaring in gerechtelijke expertises.
 • Redactie van de Memento jaarlijkse afsluiting sinds 2005 (ed. Corporate © Copyright).
 • Gewezen lid van de Commissie "bijzondere opdrachten" aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

 

E-mail : m.delacroix@rsm-belgium.be

Karine Morris

Vennoot RSM-Belgium Geboortejaar : 1964. Licentiate in de toegepaste economische wetenschappen met specialisatie in het bank- en financiewezen (K.U.L.), bedrijfsrevisor.

Zij heeft jarenlange ervaring in audit en accountancy. Haar ervaring in het revisoraat strekt zich uit over verschillende economische sectoren. Zij heeft eveneens ervaring in internationale auditopdrachten, meer bepaald “project review” in opdracht van de Europese Commissie.

Annie De Wilde

Vennoot, RSM InterAudit

ERVARING
 
➢ Zij beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van audit en accountancy en tax bij Belgische en internationale bedrijven.
 
➢ Zij heeft zich voornamelijk toegelegd op controleopdrachten in de industriële en dienstensector.
 
➢ Zij heeft meerdere Belgische en internationale vennootschappen op administratief en boekhoudkundig vlak begeleid oa bij eerste gebruik van IFRS regels.
 
➢ Zij heeft een intensieve ervaring met fusies en acquisities (M&A) en due diligence projecten.
 
➢ Zij heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van wettelijke opdrachten (inbreng in natura, quasi-inbreng, fusies en splitsingen, ontbinding en vereffening, ...) en opdrachten op het vlak van consolidatie zowel voor Belgische als internationale groepen;
 
ACTIVITEITEN
 
➢ Mede-auteur van de “memento van de jaarlijkse afsluiting”, een uitgave van corporate@copyright en lesgeefster binnen het IBR.

FUNCTIE
 
Vennoot van RSM InterAudit
Bedrijfsrevisor (1997)

Moedertaal
• Nederlands
 
Andere
• Frans
• Engels
• Duits
 
Opleiding
• Licentiate bedrijfseconomische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent (1990).
 

Aantal pagina's : 400

Uitgavedatum : 22/02/2020

Aangeraden door andere klanten...

Strafwetboek

Het Strafwetboek wordt hier voorgesteld in de bijgewerkte versie uit 2020.

Lees meer

MinimumIndeling van het Algemeen rekeningenstelsel

MAR versie 2019 nu beschikbaar !

Lees meer