Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

De overgang naar een vennootschap

EÚn duidelijke benadering-Vier invalshoeken: voordelen, voor- en tegenargumenten, valkuilen en nadelen

De editie van 2015 integreert de meest recente wijzigingen. De roerende voorheffing van 25% kan soms worden verlaagd tot 10% (met name door middel van een liquidatiereserve en daaropvolgende liquidatie) of tot 15%. Maar er blijven heel wat overwegingen die tot een positief besluit kunnen leiden. Deze uitgave werd verrijkt met nieuwe voorbeelden.
Elk jaar kunnen we immers stof putten uit de discussie tussen boekhouders en hun klanten over de relevantie van een over-stap naar een vennootschap om dit boek steeds meer aan te scherpen en aan te vullen.

Velen stellen zich de vraag of ze moeten overgaan tot de oprichting van een vennootschap.

Deze overgang wordt te vaak beschreven als een fiscaal voordelige oplossing die men zonder nadenken zou moeten volgen. De over-gang naar een vennootschap vormt echter een complexe oplossing.

Andere zelfstandigen worden afgeschrikt door het woord «ven-nootschap» terwijl dit in hun dagelijks leven niets zou veranderen  voor de uitoefening van hun werk.

De materies die hiervoor in aanmerking moeten worden genomen zijn zoals puzzelstukken: elkeen heeft zijn betekenis en is onmisbaar – we vermelden onder meer het boekhoudrecht, het handelsrecht, het fiscaal recht en het sociaal recht.

In de meeste gevallen is het inderdaad zo dat de overgang naar een vennootschap van vrije beroepen en bedrijfsleiders hen toelaat enerzijds hun beroepsinkomsten te defiscaliseren en desocialiseren, en anderzijds de verschillende alternatieve vormen van bezoldiging te optimaliseren.

Stéphane Mercier biedt ons hier een degelijk onderbouwde en  duidelijke benadering die vier invalshoeken aanwendt: de voor-delen, de voor- en tegenargumenten, de valkuilen en de nadelen, teneinde dit obstakel met kennis van zaken te nemen. Of in  ieder geval denkpistes te voorstellen alvorens de (over) stap te zetten.

Auteur

StÚphane Mercier

StÚphane Mercier doceert al meer dan 10 jaar aan de EPHEC. Handelsingenieur Solvay, ULB Master in Fiscaal Beheer, ULB Docent aan het EPHEC, aan de "Ecole nationale de FiscalitÚ et des Finances"

Aantal pagina's : 170

Uitgavedatum : 20/05/2015

Aangeraden door andere klanten...

Belgisch Boekhoudrecht

Alle teksten in verband met het boekhoudrecht, geco÷rdineerd per 28 februari 2018.

Lees meer

Wetboek van economisch recht

Integratie van de Faillissementswet en de Wet op de gerechtelijke reorganisatie

Lees meer

Het wetboek van vennootschappen

Co÷rdinatie 31/1/2017. Een volledige co÷rdinatie van de verschillende artikels zodat u voor de dagelijkse uitoefening van uw beroep kan beschikken over een actueel instrument.

Lees meer