Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Wetboek van economisch recht

Integratie van de Faillissementswet en de Wet op de gerechtelijke reorganisatie

Boek XX van het Wetboek van economisch recht behandelt insolventieprocedures voor ondernemingen in moeilijkheden

het gaat hier slechts om de integratie in een min of meer coherent geheel van de Faillissementswet en de Wet op de gerechtelijke reorganisatie, waarbij aan beide wetten een aantal wijzigingen worden aangebracht

De grootste verandering die het nieuwe Boek XX thans introduceert, is het feit dat het begrip "handelaar" verdwijnt en plaats maakt voor "onderneming".
In de zin van Boek XX is een onderneming "iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent" evenals "iedere rechtspersoon" (met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen).

Hieruit valt af te leiden dat een zelfstandige die zijn activiteit als natuurlijk persoon uitoefent, ongeacht of hij handelaar is of niet (deze vraag moeten we ons voortaan niet meer stellen), een "onderneming" is in de zin van Boek XX van het Wetboek van economisch recht.

Auteur

Stéphane Mercier

Stéphane Mercier doceert al meer dan 10 jaar aan de EPHEC. Handelsingenieur Solvay, ULB Master in Fiscaal Beheer, ULB Docent aan het EPHEC, aan de "Ecole nationale de Fiscalité et des Finances"

Aantal pagina's : 172

Uitgavedatum : 21/09/2018

Aangeraden door andere klanten...

Memento Jaarlijkse Afsluiting 2018

Best Seller van RSM Belgium (door Bernard de Grand Ry, Karine Morris en Annie De Wilde)

Lees meer

Vier Gecoördineerde versies van onze codex : Belgisch Boekhoudrecht, Belgische en Europese BTW-wetgeving, Wetboek van Vennootschappen, Economisch Recht

Alle teksten gecoördineerd per september 2018.

Lees meer

BTW : Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2017 van kracht worden voor de aangifteverplichting

Lees meer