Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

MyDesk

Voor de gebruikers van Corporate Desk is MyDesk toegankelijk vanaf 4,90 per maand.

Uw professionele omgeving reikt verder dan uw bureau.

MyDesk is de mobiele app (iOS en Android) voor professionele opvolging voor de gebruikers van Corporate Desk*.


Raadplegen, opvolgen, beheren... de e-Govdocumenten van uw klanten op uw smartphone en/of tablet... of die van uw medewerkers of elke correspondent die dit wenst (aandeelhouder, beheer, administratief centrum, enz.).

* Op 18 maart 2019 zijn de modules van Corporate Desk die mobiele functionaliteit hebben, de volgende: btw-aangiften, btw-listings (jaarlijks klanten en intracom), 274-bestanden (Bedrijfsvoorheffing), VatRefund en TaxAuto (VAA bedrijfswagens).

MyDesk - Algemeen toezicht vanaf 4,90 per maand

Corporate Desk biedt u een ongeziene opvolging van het merendeel van de e-Gov-documenten van uw klanten.
Deze documenten die tot nu toe enkel met uw Corporate Desk-software werden beheerd, kunnen voortaan weergegeven worden in het menu "Bestand" => "MyCorporate Lijst documenten voorgelegd aan klanten" maar tegelijkertijd ook in de mobiele app MyDesk.

Waartoe dient MyDesk?

MyDesk is een App gebaseerd op het begrip SuperToken. Hiermee kunt u 1 of meerdere SuperToken(s) gebruiken al naargelang de configuratie van uw organisatie.
Dankzij deze unieke code kunt u, rechtstreeks op uw smartphone of tablet het merendeel van de e-Govdocumenten bekijken, raadplegen, beheren, ...die opgesteld werden voor een, meerdere of... alle bedrijven (van uw klanten) die in uw Corporate Desk-software zijn opgenomen.

Vanuit Corporate Desk kan elke gegenereerde SuperToken ook zonder onderscheid worden gelinkt aan een of meerdere klanten die in Corporate Desk worden beheerd. Het merendeel van de e-Govdocumenten van eenzelfde klant (onderneming) kunnen zo geraadpleegd worden door een of meerdere medewerkers terwijl het extreem eenvoudig wordt om bepaalde klanten (ondernemingen) of nog sommige dossiers of klantengroepen (ondernemingen) aan een of meerdere medewerkers toe te wijzen.

Het eenheidstarief is steeds € 4,90 per maand (excl. btw), ongeacht het aantal SuperTokens. Voor elke SuperToken wordt er een jaarcontract afgesloten ter waarde van € 58,80 (excl. btw) per jaar . Die kunt u hiernaast bestellen.

https://www.corporate.be/files/Image/mycorporate/gestionST.png

Vanuit Corporate Desk kunt u heel gemakkelijk uw correspondenten (collega's, beheerteams, algemene directie, management, holding, aandeelhouders, buitenlandse dochterondernemingen, moederonderneming...) uitnodigen om de App te downloaden en hun de code (SuperToken) meedelen die ze heel eenvoudig in hun mobiele MyDesk app kunnen invoeren.

Met een SuperToken kunt u op uw smartphone en/of uw tablet het merendeel van de e-Gov-documenten volgen die werden opgesteld door uzelf, uw kantoor of uw collega's maar eveneens de geschiedenis van deze documenten, grafieken, meldingen... raadplegen.

Deze professionele service wordt aangeboden voor € 4,90 per maand (excl. btw) en per SuperToken (zie hieronder) "Een of meerdere SuperToken(s)?").

MyDesk is een app die compatibel is met iOS en Android en gedownload kan worden op alle smartphones en tablets die momenteel op de markt zijn.

U kunt ervoor kiezen de service MyDesk niet te nemen en eenvoudigweg de service MyCorporate aan uw klanten aan te bieden. In dit geval raden we u aan om de informatie over MyCorporate op deze site te raadplegen.

Een of meerdere SuperToken(s)?

Hoe kiest u het ideale aantal SuperToken(s) voor uw organisatie?

Om meer te weten over de manier waarop de app MyDesk zich perfect aanpast aan de omstandigheden van uw professionele organisatie, geven we hieronder enkele gebruikssituaties.

 1. Eén SuperToken: De kracht van een SuperToken ligt in het feit dat het gelinkt kan worden aan alle klanten in Corporate Desk (en waaraan u een MyCorporate-Token heeft toegewezen) of aan enkele daarvan. Wenst u het geheel van uw klanten weer te geven, of u slechts op enkele te concentreren? Aan u de keuze, maar deze keuze is nooit definitief. U moet onverwacht naar het buitenland en u zou willen weten of een bepaalde klant een bepaald document heeft geraadpleegd of goedgekeurd? Dit alles is al mogelijk met één enkele SuperToken naargelang uw behoeften!
 2. Twee SuperTokens: De mogelijke configuraties nemen sterk toe.
  Twee aandeelhouders van eenzelfde trustmaatschappij, gebruikers van Corporate desk, kunnen zo de opvolging van de documenten van al hun klanten verifiëren (aan dewelke ze een MyCorporate-Token hebben toegewezen).
  Een onafhankelijke accountant kan eveneens een SuperToken gebruiken om zijn klanten weer te geven en een andere SuperToken aan een stagiair sturen die verantwoordelijk is voor specifieke klanten. Net zoals de Tokens van MyCorporate kunnen de SuperTokens van MyDesk onmiddellijk ingetrokken worden en kunnen ze op elk ogenblik gedeactiveerd en geherprogrammeerd worden.
 3. Drie SuperTokens en meer: De mogelijkheden groeien exponentieel: waarom geen SuperToken toewijzen aan het buitenlandse moederbedrijf van uw klant zodat deze de documenten van haar dochteronderneming kan controleren? Een trustmaatschappij met meerdere vestigingen kan per site een SuperToken instellen of alle bedrijven van alle sites weergeven met behulp van meerdere SuperTokens. Een dergelijke andere entiteit zou misschien de klantendossiers willen verdelen onder 6, 8 of 20 medewerkers terwijl de hoofdaandeelhouder alle bewegingen van alle documenten wil kunnen zien...

De SuperTokenarchitectuur van Corporate Desk past zich niet enkel aan uw bestaande organisatie aan maar kan ook nieuwe manieren creëren voor het opvolgen, controleren en delen van informatie.En als u een scenario zou hebben waar wij niet aan gedacht zouden hebben... bel ons, het is voor ons een plezier om de nodige aanpassingen te doen voor uw specifieke professionele realiteit.

Het eenheidstarief is steeds € 4,90 per maand (excl. btw), ongeacht het aantal SuperTokens. Voor elke SuperToken wordt er een jaarcontract afgesloten ter waarde van € 58,80 (excl. btw). Deze kunt u hiernaast bestellen.

Hoe MyDesk installeren ?

Met de nieuwe editie van Corporate Desk geniet u van alle nieuwe functies van MyDesk (opvolging, verdeling, controle...).

Om al het potentieel uit MyDesk te halen (op uw smartphone, de tabletten van uw medewerkers...), dient u enkele eenvoudige stappen uit te voeren die hieronder samengevat worden. Opgelet, om MyDesk te gebruiken, dient u een werkende Corporate Desk-licentie te hebben en minstens één module die in de MyDesk-configuratie is opgenomen*.

 1. Download de app MyDesk (via de Apple Store of Google Play) op uw smartphone en/of uw tablet. Of vraag aan uw correspondent om dit te doen op de randapparatuur die hij/zij wilt gebruiken. Er is geen beperking op het aantal aangesloten apparaten.
 2. Bestel hiernaast een SuperToken (€ 4,99 per maand excl. btw, jaarabonnement).
  Uw SuperToken zal klaar zijn na ontvangst van uw betaling.

  U kunt zoveel SuperTokens bestellen als u wenst, al naargelang het aantal correspondenten dat u wenst aan te sluiten.
   
 3. Ga vervolgens naar Corporate Desk om uw SuperToken(s) te beheren. Via de zeer intuïtieve interface kunt u uw verschillende bedrijven aan de verschillende SuperTokens toewijzen.


   
 4. Deel vervolgens de SuperToken mee aan uw correspondent.  Met deze code en zijn/haar e-mailadres kan hij/zij de app MyDesk activeren en al zijn/haar documenten raadplegen.


   
 5. Uw correspondent (collega, team...) heeft toegang tot de verschillende klanten die toegewezen werden: hij/zij kan niet enkel in real time weergeven wat de klant ziet (verzonden documenten, meldingen...) maar dankzij de functie EagleEye heeft hij/zij ook toegang tot de interacties tussen deze klant en Corporate Desk.
   
 6. EagleEye tovert het mobiele toestel om tot een krachtig management-hulpmiddel voor opvolging en controle waarmee men niet enkel kan zien wanneer de documenten werden verstuurd, gewijzigd, opgeschort voor correctie... maar eveneens wanneer ze werden gelezen en hoe uw klanten reageren.

* Op 18/03/2019 zijn de betrokken modules Btw-aangiftes, jaarlijkse klantenlijsten, intracomlijsten, VAT-Refund, 274-fiches, TaxAuto. Deze lijst kan snel evolueren en er zullen andere services worden toegevoegd naarmate de community groeit.

MyDesk & GDPR

U dient geen enkele nieuwe GDPR-bepaling op te nemen t.a.v. uw klanten en ze moeten geen enkel document ondertekenen, aangezien de functies van de app geen andere gegevens verwerken dan de gegevens die al in de software Corporate Desk worden verwerkt en die al door de algemene gebruikslicentie worden gedekt.

Het geheel aan interacties wordt gedekt door onze verschillende bepalingen inzake GDPR die u zowel terugvindt bij de moederonderneming, Editions Corporate Copyright, als in de software Corporate Desk waarvan de licentie dienovereenkomstig werd gewijzigd. De applicatie MyDesk heeft geen eigen licentie aangezien het een uitbreiding is van de software Corporate Desk en dus geen andere gegevens verwerkt dan deze die al gedekt worden door de GDPR-bepalingen van de algemene licentieovereenkomst die de software Corporate Desk dekt. De applicatie MyCorporate heeft geen eigen licentie aangezien het een uitbreiding is van de opdrachten die gedekt zijn door het mandaat dat ondertekend werd door de klant van de gebruiker van de Corporate Desk-licentie en verwerkt dus geen andere gegevens die nog niet gedekt zijn door de GDPR-bepalingen van de algemene licentieovereenkomst die de Corporate Desk-software dekt.

De applicaties MyCorporate en MyDesk passen op harmonieuze wijze in deze verschillende kaders en vereisen vóór hun gebruik geen enkele aanvullende formaliteit van uw kant.

Meer in het bijzonder:

1. De relaties tussen u en/of uw bedrijf en de site van de N.V. Editions Corporate Copyright worden geregeld door het algemene kader van hun GDPR.
2. De relaties tussen u en/of uw bedrijf, uw werknemers/collega's en/of elke andere persoon gedefinieerd als gebruiker van de software Corporate Desk en minstens een van de modules daarvan en de software Corporate Desk worden geregeld door de algemene licentieovereenkomst van de software Corporate Desk en de GDPR-bepalingen eigen aan elke module van de software.
3. De relaties tussen u en/of uw bedrijf, uw werknemers/collega's en/of elke andere persoon gedefinieerd als in contact staande met een van uw klanten (fysieke personen of bedrijf) en uw klanten worden geregeld door het mandaat en /of de gebruiksovereenkomst die bepaald en ondertekend werd tussen u en/of uw bedrijf en uw klanten.
4. De relaties tussen u en/of uw bedrijf, uw werknemers/collega's en/of elke andere persoon gedefinieerd als gebruiker van de applicatie MyDesk (in de omgeving iOS en Android) en minstens een van de modules ervan en de applicatie MyDesk worden geregeld door de algemene licentieovereenkomst en de software Corporate Desk in de wetenschap dat de applicatie MyDesk een uitbreiding is van de Corporate Desk-software die dus geen enkel ander persoonsgegeven gebruikt dan degene die gebruikt worden in de software Corporate Desk en dus geregeld worden door de licentieovereenkomst en de GDPR-bepalingen die zich daarin bevinden.
5. De relaties tussen u en/of uw bedrijf, uw werknemers/collega's en/of elke andere persoon gedefinieerd als gebruiker van de applicatie MyCorporate (in de omgeving iOS en Android) en minstens een van de modules ervan en de applicatie MyCorporate worden geregeld door de algemene licentieovereenkomst en de software Corporate Desk in de wetenschap dat de applicatie MyCorporate een uitbreiding is van de Corporate Desk-software die dus geen enkel ander persoonsgegeven gebruikt dan degene die gebruikt worden in de software Corporate Desk en dus geregeld worden door de licentieovereenkomst en de GDPR-bepalingen die zich daarin bevinden.
6. De punten 4. en 5. hierboven worden op identieke wijze gevalideerd door het feit dat er met de applicaties MyDesk en MyCorporate geen enkele gegevensuitwisseling mogelijk is zonder dat eerst de software Corporate Desk wordt gebruikt, wat dus de aanvaarding en validatie van de gebruikslicentie en de GDPR-bepalingen erin door elke gebruiker inhoudt.

 

Uitgavedatum : 18/03/2019

58.8 € HTVA

Graag uw email intikken om uw demo-versie te downloaden.

M D W D V Z Z

28

29

30

31

1

  2

   3

    4

     5

      6

       7

        8

         9

          10

           11

            12

             13

              14

               15

                16

                 17

                  18

                   19

                    20

                     21

                      22

                       23

                        24

                         25

                          26

                           27

                            28

                             29

                              30

                               1

                               1

                               2

                               3

                               4

                               5

                               6

                               7

                               • Meer weten ? Neem dan contact met info@corporate.be op : wij overlopen samen jullie wensen en verwachtingen en maken een afspraak met onze Sales Developper. Zo krijgt u een perfect beeld van onze aanpak en hoe uw workflow eruit kan zien. Hebben Corporate Group oplossingen u kunnen overtuigen? Dan doen we technisch het nodige om alles online of offline te plaatsen. Corporate Group : eenvoudige oplossingen voor complexe problemen.

                                En vraag ? info@corporate.be