Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

Aangiften en Fiches 281

> Uiterste indieningsdata aangiften voor de 'forfaitaire belastingplichtigen'
> Aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven: verlenging van de indieningstermijn tot en met 10 oktober 2019
> Fiches : uitzonderlijk tot 31 oktober 2019

> Uiterste indieningsdata aangiften voor de 'forfaitaire belastingplichtigen'

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is vrijdag 13 december 2019, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)
De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met vrijdag 10 januari 2020 voor het indienen van een elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) . Geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte.


> Aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven: verlenging van de indieningstermijn tot en met 10 oktober 2019

Door de recente technische problemen en de late opening van Biztax (begin juli 2019) heeft de minister van Financiën beslist extra tijd te geven tot en met donderdag 10 oktober 2019 voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.
Deze bijkomende termijn geldt voor alle aangiften die moesten ingediend worden tegen 26 september 2019 en eveneens voor alle aangiften met een limietdatum tussen 26 september en 10 oktober 2019.


> Fiches : U hebt de fiches 281.40, 281.45 en 281.50 nog niet ingediend?

Dan hebt u daar uitzonderlijk nog tot 31 oktober 2019 de tijd voor.

Vanaf 1 november 2019 zal elke nieuwe overtreding met een boete bestraffen zijn.
herinnering : indieningstermijnen van de fiches:

  • 281.40 (lijfrenten en tijdelijke renten): 30 april *
  • 281.45 (auteursrechten): 30 april *
  • 281.50 (commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen en andere voordelen alle aard): 30 juni *

               * van het jaar volgend op dat van de inkomsten waarop de fiches betrekking hebben


Bron : FOD FIANCIËN

Home

Alle nieuws raadplegen