Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

Aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners-vennootschappen

Nieuwe limietdatum voor indienen aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners-vennootschappen voor vennootschappen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019
De regels voor het indienen van de aangiften voor vennootschappen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 zijn gewijzigd. De limietdatum zal voor deze vennootschappen berekend worden op basis van de balansdatum en dus niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering.

Vanaf de balansdatum hebben zij 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Als de uiterste datum van indiening een zaterdag, zondag of feestdag is, is de eerstvolgende werkdag de limietdatum.

Voor wie?
Dit geldt voor alle vennootschappen, dus ongeacht de indieningswijze (online/papier) en ongeacht de juridische status (gewone status/ ontbonden vennootschappen).

Wat bij uitstel van de algemene vergadering?
Ingevolge de coronacrisis kan u onder bepaalde voorwaarden de algemene vergadering met maximaal 10 weken uitstellen. Als u door die bepalingen niet in de mogelijkheid verkeert om uw aangifte in te dienen binnen de hierboven vermelde termijnen moet u uitstel aanvragen bij uw bevoegd Team Beheer.

Vennootschappen met een balansdatum voor 1 oktober 2019
Voor vennootschappen met een balansdatum vóór 1 oktober 2019 blijven de bestaande regels gelden. De indieningsdatum wordt bepaald in functie van de einddatum van het boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.
 
 
Bron : FOD FINANCIEN

Home

Alle nieuws raadplegen