Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

Bent u btw-belastingplichtige? Dien dan uw klantenlisting 2017 in voor 31 maart 2018

Als u periodieke btw-aangiften indient, moet u in principe de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook 'klantenlisting' genoemd) indienen via Intervat. Uitzondering: als u een machtiging heeft om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.

> Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling kunt u uw klantenlisting ook via Intervat indienen maar mag dat ook nog op papier. In dit laatste geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegde team beheer en het indienen bij het scanningcentrum.> Als u uw activiteit heeft stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.
 
> Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld ?

U bent een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen

Wat doen?

  • Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak in kader VIII aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen.
  • Opmerking: de administratie zal, bij wijze van tolerantie, ook de in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2018 aangekruiste vakjes in aanmerking nemen.
  • Of, dien een nihil-listing in.

U bent een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling

Wat doen?

  • Dien een nihil-listing in.

U bent een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling

Wat doen?

  • U moet niet langer een nihil-listing indienen.

U bent lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen

Wat doen?

  • Dien een nihil-listing in.
  • Of, informeer schriftelijk uw bevoegde team beheer.

U bent een andere belastingplichtige

Wat doen?

  • Informeer schriftelijk uw bevoegde team beheer.

 

Bron : FOD FINANCIËN

Home

Alle nieuws raadplegen