Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

Fiche 274 - Uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via internet

Het aangeven van de bedrijfsvoorheffing dient verplicht te gebeuren via internet (Finprof) sinds 1/1/2009 (KB van 3/6/2007 BS van 14/06/2007). Vanaf 01/02/2017, dienen(*) de BV-plichtige of hun mandataris de aangifte en de betalingen bedrijfsvoorheffing te doen op een van volgende Teams Inning ( wat bepaald wordt door de uitbatingszetel van de vennootschap).

TEAM PERCEPTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL NAMUR
Rue des Bourgeois 7/Bloc C
5000  NAMUR
teamPRP@minfin.fed.be

IBAN : BE32 6792 0022 7602


TEAM INNING BEDRIJFSVOORHEFFING  MECHELEN
Zwartzustersvest  24 bus 32
2800  MECHELEN
teamBV@minfin.fed.be

IBAN : BE96 6792 0022 7905


TEAM EUPEN
Vervierser Strasse 8
4700  Eupen
Steueramt.eupen@minfin.fed.be

IBAN : BE15 6792 0022 9530


Ingeval van een enkele aangifte, Finprof duidt het bevoegde Team Inning aan.
Voor de bestanden, is het de taal die bij elke aangifte vermeld staat : 1 = Mechelen, 2 = Namur, 3 = Eupen.
Wanneer de aangiftes en betalingen gebeuren op een verkeerd Team worden deze toch aanvaard. In de toekomst, volgt een boodschap met de gegevens van het juiste Team.

 (*) Een overgangsperiode van 3 maanden is voorzien om u toe te laten de nodige informatica aanpassingen uit te voeren. Dit wil dus zeggen dat wanneer u de aangifte en betalingen doet op een oud rekeningnummer, deze aangifte en betaling met de juiste referte zal worden aanvaard gedurende deze 3 maanden.

Home

Alle nieuws raadplegen