Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

fiches 281

Indieningstermijnen ...

FICHES
Fiches 281.10 tot 281.30 (uitgezonderd 281.25)             ten laatste op 28 februari
Fiches 281.60 tot 281.71                                                ten laatste op 28 februari
Fiches 281.80 tot 281.82                                                ten laatste op 28 februari
Fiches 281.00, 281.77 en 281.79                                    ten laatste op 30 maart 
Fiches 281.84 tot 281.88                                                ten laatste op 30 maart
Fiches 281.40 en 281.45                                                ten laatste op 30 april
Fiches 281.50, 281.90, 281.93 en 281.99                       ten laatste op 29 juni

Indien deze datum overschreden wordt, wordt het bestand aanzien als laattijdig op fiscaal vlak.


FICHES 281.25
Voor terugvorderingen van in een vorig jaar ten onrechte betaalde bedragen moet u een attest 281.25 opmaken. Deze attesten kunnen het hele jaar door ingediend worden via Belcotax-on-web. Op een attest 281.25 worden de teruggevorderde bedragen in bruto vermeld (dus ook de eerder ingehouden bedrijfsvoorheffing moet teruggevorderd worden van de genieter en inbegrepen worden in het bedrag op het attest 281.25).

Om de administratie de mogelijkheid te geven de genieter zo snel mogelijk een nieuwe belastingafrekening te bezorgen moet u het attest op het moment van de terugvordering of de beslissing tot terugvordering indienen via Belcotax-on-web. U gebruikt daarvoor de meest recente versie van Belcotax-on-web ; voor een terugvordering in september van het jaar N dient u het attest 281.25 dus in via Belcotax-on-web inkomstenjaar N-1. De administratie verwerkt de informatie dan meteen zodat de afrekening binnen de vijf maanden na de indiening van het attest gebeurt.

Opgelet:
attesten 281.25 voor terugvorderingen over het voorbije inkomstenjaar mogen pas vanaf 1 agustus inkomstenjaar +1 ingediend worden.
Tot en met 31 juli inkomstenjaar +1
 moeten terugvorderingen verrekend worden door de originele fiche te verbeteren.

Voorbeeld 1 : Een originele fiche 281.10 werd ingediend op 28 februari van het jaar N. Op 15 juli van het jaar  wordt een bezoldiging teruggevorderd die in N-1 ten onrechte betaald werd. Daarvoor moet de originele fiche 281.10, ingediend op 28 februari van het jaar N verbeterd worden. Het bedrag aan bezoldigingen en bedrijfsvoorheffing wordt verminderd in de originele fiche 281.10.
Voorbeeld 2 : op 17 september van het jaar N wordt een bezoldiging teruggevorderd die in N-1 ten onrechte werd betaald. Daarvoor moet een attest 281.25 worden opgemaakt met
 het brutobedrag. De originele fiche 281.10 blijft ongewijzigd.
Voorbeeld 3 : op 15 maart van het jaar N wordt een bezoldiging 
teruggevorderd die in N-2 ten onrechte betaald werd. Daarvoor moet een attest 281.25 opgemaakt worden met het brutobedrag. De originele fiche 281.10 blijft ongewijzigd.


FICHE 281.78
Jaar van de fiche
Voor de fiche 281.78 is het de afsluitingsdatum van het boekjaar die het jaar van de fiche bepaalt.
Dien de fiches 281.78 in via Belcotax-on-web inkomsten 2020 als het boekjaar afgesloten wordt in het jaar 2020 (tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 inbegrepen).

Indieningstermijn
De indieningstermijn van de fiches 281.78 hangt af van de afsluitingsdatum van het boekjaar.

Voor de vennootschappen die boekhouden per kalenderjaar wordt het boekjaar dat loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (aanslagjaar 2021) bedoeld. 
De indieningstermijn voor de fiches 281.78 komt overeen met de indieningstermijn voor de aangifte in de vennootschapsbelastingaanslagjaar 2021 (eventueel uitstel inbegrepen).

Voor de vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden betreft het de boekjaren afgesloten tussen 1 januari 2020 en 30 december 2020 (aanslagjaar 2020).
Dien de fiches 281.78 in dit geval ten laatste in:

    • op 30 maart 2021
    • of op de indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2020 (eventueel toegestaan uitstel inbegrepen).
 
Bron : FOD FINANCIEN

Home

Alle nieuws raadplegen