Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

Fiches 281 : potentiŽle problemen met een Java update

Het is belangrijk te noteren dat problemen die bij de FOD FinanciŽn (op hun website) gebeuren een oplossing moeten vinden... bij FOD FinanciŽn. Blijkbaar is er een nieuwe versie van Java die de knop 'Browse' grijs maakt (niet beschikbaar). Lees hieronder.

Informatie is belangrijk. Klik hieronder om de lijst met technische voorwerpen van de FOD Financiën te raadplegen.
http://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/hoe-belcotax-on-web-gebruiken/fiches_indienen_verzending_per_bestand#q7

Bij de voorbereiding van een bestand is de knop 'Browse' niet beschikbaar (blijft grijs).

Om een 'Belcotax-betand' (XML-bestand) om te zetten in een BOW-bestand, selecteer de functie 'Verzending per bestand - Voorbereiding'.
 
De knop 'Browse' is niet actief (blijft grijs).

De laatste bijwerkingen van Java verbeteren de veiligheid van uw Browser. Om de uitvoering van de voormelde functie te autoriseren dient u onze website éénmalig toe te voegen in de lijst van de aanvaarde websites: http://ccff02.minfin.fgov.be/.

Werkwijze:
Configuratiescherm - Programma’s - Java - Tabblad Security - Exception Site List, Edit Site List - Add - Ok
 
U kan ook de validatie module downloaden (heeft een identieke functie als 'Voorbereiding'). Deze validatie module wordt vermeld op de pagina 'Technische documentatie'.

Home

Alle nieuws raadplegen