Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

FinProf Alert

Door een technische fout werden de 274-aangiften ten onrechte niet in de bestanden bedrijfsvoorheffing opgenomen. Federale Overheidsdienst FinanciŽn communiceert : "U hoeft wel geen nieuwe aangiften in te dienen, de bevoegde technische dienst zal de nodige stappen ondernemen om de aangiften alsnog in de bestanden bedrijfsvoorheffing te laten registreren.

Het Finprofteam wenst ook mee te delen :

Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2017
Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om  te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2017 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, wordt op 38.390,00 euro gebracht.

Home

Alle nieuws raadplegen