Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

Handel na Brexit: EORI-nummer noodzakelijk

Voor een groot aantal ondernemingen betekent het verlaten van de interne markt door de VK dat zij voor het eerst geconfronteerd zullen worden met douaneformaliteiten indien zij hun handel met het VK wensen verder te zetten.

Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen inzake douane, is het noodzakelijk dat deze ondernemingen beschikken over een EORI-nummer. (Economic Operator Registration and Identification).
Het EORI-nummer zal erkend worden door alle douaneautoriteiten van de EU.

Indien u een in België gevestigd bedrijf of persoon bent, gelieve - alvorens een aanvraag in te dienen - te verifiëren of u reeds over een EORI-nummer beschikt.
Hiervoor volgt u onderstaande procedure:

  • Voorbeeld: uw KBO-nummer is 0314.595.348
  • Uw EORI-nummer wordt BE0314595348 (zonder spaties, zonder punten)
  • U volgt de link naar de publieke website van de Europese Commissie voor het verifiëren van de geldigheid van EORI-nummers
  • U geeft uw EORI-nummer in (in ons voorbeeld is het EORI-nummer BE0314595348)
  • Indien de boodschap « This EORI number is valid » verschijnt, dan betekent dit dat u reeds over een bestaand en geldig EORI-nummer beschikt. U dient dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

 

Bron : FOD FINANCIEN

Home

Alle nieuws raadplegen