Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

Indieningstermijnen voor de aangiften PB, VenB, RPB, BNI-ven en BNI-np

Tax-on-web is beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2020.

Indieningstermijnen voor de aangiften

Aangifte in de personenbelasting

  • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2020.
  • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2020.
  • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 16 juli 2020 (voor burgers en mandatarissen).
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 16 juli 2020.
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 22 oktober 2020.

 

Aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen

Algemene regel
Vanaf de balansdatum hebt u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.
Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.
Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.

Uitzondering
De balansdata 31.12.2019 t.e.m. 31.01.2020 hebben een bijkomende indieningstermijn t.e.m. 24.09.2020.

Biztax (aanslagjaar 2020) zal beschikbaar zijn vanaf 9 juni 2020.
 

Aangifte in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen

  • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 5 november 2020.
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 3 december 2020.
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 3 december 2020.

De aangiften voor aanslagjaar 2020 zullen beschikbaar zijn via Tax-on-web vanaf 15 september 2020.

Home

Alle nieuws raadplegen