Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen.

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers ('klantenlisting') indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

- Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen *
- Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten

  • (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben OF
  • wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer bedraagt niet meer dan 250 euro.


________________________________________
Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Vanaf 1 januari 2016 zal het beperkt omzetcijfer voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen opgetrokken worden van 15.000 euro naar 25.000 euro. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de wetteksten die deze wijzigingen bevatten nog niet gepubliceerd zijn en dat de overgang naar de drempel van 25.000 euro afhankelijk is van een machtiging van de Europese Raad.

Deze regeling is optioneel.

De onderneming van wie het in 2015 gerealiseerd omzetcijfer 25.000 euro niet overschrijdt en die vanaf 1 januari 2016 wenst te genieten van de vrijstellingsregeling van belasting kan, indien zij aan alle toepassingsvoorwaarden voldoet, opteren voor deze regeling aan de hand van de bijgevoegde verklaring van overgang die tegen uiterlijk 15 december 2015 moet worden teruggestuurd naar het bevoegd btw-controlekantoor.


De vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wordt beoogd in artikel 56bis van het Btw-Wetboek. Het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen legt de toepassingsmodaliteiten ervan vast.


Bron : FOD FINANCIEN

Home

Alle nieuws raadplegen