Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

Listings

Bent u btw-belastingplichtige? Dien dan uw klantenlisting 2018 in voor 31 maart 2019
 • Als u periodieke btw-aangiften indient, moet u in principe de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat(This hyperlink opens a new window).
  Uitzondering: als u een machtiging heeft om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.
   
 • Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling kunt u uw klantenlisting ook via Intervat(This hyperlink opens a new window) indienen maar mag dat ook nog op papier. In dit laatste geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegde team beheer(This hyperlink opens a new window) en het indienen bij het scanningcentrum.
   
 • Als u uw activiteit heeft stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.
   
 • Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld ?

  - U bent een belastingplichtige die
   periodieke btw-aangiften moet indienen
  >    Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak in kader VIII aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen.
  >    Opmerking: de administratie zal, bij wijze van tolerantie, ook de in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van  2019 aangekruiste vakjes in aanmerking nemen.
  >    Of, dien een nihil-listing in.

  - U bent een belastingplichtige onderworpe n aan de landbouwregeling 
  >       Dien een nihil-listing in.

  -  U bent een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling 
  >    U moet niet langer een nihil-listing indienen.

  - U bent lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen
  >    Dien een nihil-listing in.
  >    Ofinformeer schriftelijk uw bevoegde team beheer.

  - U bent een andere belastingplichtige
  >    Informeer schriftelijk uw bevoegde team beheer.
   

Bron : FOD FINANCIËN

Home

Alle nieuws raadplegen