Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News

UBO-Register : Tijdelijke opschorting van de toegang van het grote publiek

Ingevolge het arrest van 22 november 2022 van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de toegang van leden van het grote publiek tot informatie over uiteindelijke begunstigden tijdelijk opgeschort.

Tijdelijke opschorting van de toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijke begunstigden

Ingevolge het arrest van 22 november 2022 van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de toegang van leden van het grote publiek tot informatie over uiteindelijke begunstigden tijdelijk opgeschort. Een oplossing die de toegang tot de gegevens overeenkomstig bovengenoemd arrest mogelijk maakt, zal binnenkort worden meegedeeld. De toegang voor bevoegde autoriteiten en onderworpen entiteiten wordt gehandhaafd.

Home

Alle nieuws raadplegen