Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Ons bedrijf

Corporate Copyright : meer dan 25 jaar ervaring tot uw dienst…

Corporate Copyright was in juni 1990 opgezet. Met boekhoudkundige, fiscale en juridische boeken werd het bedrijf vlot gespecialiseerd in de markt van Accountants, Fiscalisten en Bedrijfsrevisoren. Corporate Copyright neemt ook deel aan verschillende meer « mainstream » projecten. 
 
Beiden benaderingen leidden tot een absolute bestseller met de publicatie van het boek « Nieuwe BTW-aangiften » in 1993 met meer dan 26.000 verkochte exemplaren.
 
Ontwikkeld door een journalist en econoom (IAG), Axel Neefs (redacteur bij Trends Tendances Magazine et L’Echo tijdschrift), Corporate Copyright was in de IAB-omgeving (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten) opgegroeid. Daarna werd het bedrijf onafhankelijk met het aankomst van zijn tweede historische aandeelhouder, Pierre Delroisse, een UCL psycholoog.
 
Sinds 2006 heeft Corporate Copyright enkele bedrijven die in deze sector (of verder) echt actief zijn overgekocht : Gids der Ministeries (institutionele jaarboek), EasyDoc (software bedrijf), Café Central (culturele uitgaven), enz.
 
Huidige omzet is 1,500 K€ en onze personeel telt meer dan 17 medewerkers in België.
 
Algemene verkoopvoorwaarden
 
Uitgaven Corporate Copyright n.v.
148 Jourdanstraat
B-1060 Brussel
BE 0440 632 396

Een herroepingsrecht van 14 dagen is van toepassing voor zover de producten worden verzonden na ontvangst van betaling. In dit geval wordt uw bestelling eenvoudig geannuleerd. Deze paragraaf regelt ook ons ​​beleid voor het annuleren van bestellingen.

Op al onze softwareproducten is een minimale wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing : het vervangen (downloaden) van de softwares gebeurt na melding van het probleem. Boeken worden maximaal 15 dagen na ontvangst geruild. Veroudering door het gebruik van onze boeken valt op geen enkele manier onder deze garantie.
 
Kaartbetalingen zijn alleen toegestaan ​​voor VISA-, MASTERCARD- en AMERICAN EXPRESS-creditcardhouders. Wij accepteren geen bankpassen: kies dan de bankoverschrijving om uw bestelling te betalen (bestelinstructies opvolgen).
 

 Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

  Door te beslissen om door te gaan met browsen op de website van Corporate Copyright, accepteert de internetgebruiker uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, of het nu gaat om een ​​eenvoudig bezoek aan de website of een bezoek dat resulteert in een bestelling of gebruik van een betaalde service.

  Deze verkoopvoorwaarden prevaleren, zonder uitzondering, boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die specifiek zijn voor de klant of leverancier van Corporate Copyright en zijn van toepassing op alle transacties tussen partijen, tenzij formele en schriftelijke vrijstelling wordt aanvaard door Corporate Copyright.
   
 2. Bestelling aannemen

  De essentiële kenmerken van elk item worden met name beschreven op de betreffende pagina's van de site www.corporate.be en zijn de koper goed bekend.

  De aanbiedingen zijn geldig vanaf hun presentatie op de bovengenoemde website en dit zolang de voorraad strekt, tenzij anders aangegeven. Deze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aankoop.

  In geval van een voorraadtekort behoudt Corporate Copyright zich het recht voor om een ​​vergelijkbaar artikel als het bestelde artikel aan te bieden, dat de koper het recht heeft te weigeren zonder aansprakelijk te zijn voor kosten.

  De koper plaatst zijn bestelling op de website www.corporate.be door de daarin aangegeven procedure te volgen.

  De koper erkent dat de automatische registratiesystemen die door Corporate Copyright worden gebruikt, het bewijs vormen van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

  De bevestiging door de koper van de online bestelling vormt een elektronische handtekening die tussen Corporate Copyright en de koper dezelfde wettelijke waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

  De verkoop wordt pas gesloten vanaf de bevestiging van de bestelling door Corporate Copyright op voorwaarde dat de prijs van de bestelling regelmatig vooraf is betaald.

  Elke online-aankoop moet uitdrukkelijk worden bevestigd per e-mail, die in principe binnen 24 uur (indicatief tijdstip) na het plaatsen van de bestelling zal plaatsvinden.

  Het nalaten van Corporate Copyright om op een bestelling te reageren, kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als bevestiging van de bestelling.

  Corporate Copyright behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, in het bijzonder met betrekking tot de levering van producten, een probleem met de bestelling (bijvoorbeeld: bestelling met abnormale hoeveelheden of hoeveelheden) of een probleem voorspelbaar met betrekking tot de te leveren levering.

  Corporate Copyright zal de koper per e-mail informeren. Elke nieuwe bestelling kan alleen in aanmerking worden genomen na regelmatige betaling door de koper van de bedragen die mogelijk verschuldigd zijn onder zijn eerdere bestellingen.

  Evenzo behoudt Corporate Copyright zich het recht voor om alle of een deel van de bestellingen te annuleren in geval van wanbetaling door haar leveranciers of in geval van overmacht zonder dat hiervoor annuleringskosten in rekening worden gebracht.

  Elke bestelling, geaccepteerd en bevestigd door de koper en Corporate Copyright is onherroepelijk onverminderd het herroepingsrecht van de koper zoals bepaald in artikel 7 en het recht voor Corporate Copyright om geen gevolg te geven aan een bestelling gedaan in en / of bedoeld voor een geografische regio die niet onder de verzendservice valt of om een ​​soortgelijk artikel aan te bieden in geval van voorraadtekort.

  In de laatste twee gevallen wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht.
 3. Betalingsmethoden

  Om zijn bestelling af te handelen, heeft de koper de betaalmethoden die vermeld staan ​​op de site www.corporate.be bij het plaatsen van de bestelling.

  Online betaling stelt de koper in staat om zijn bestelling te betalen via een bankserver, in een veilige omgeving, zodat de verzonden informatie wordt gecodeerd door software en dat geen derde partij hiervan op de hoogte kan worden gebracht tijdens het transport op het netwerk. De website www.corporate.be kan ook andere betaalmiddelen aanbieden, ook beveiligd. De door de koper gevalideerde bestelling wordt pas als definitief beschouwd wanneer het bankbetaalcentrum de transactie heeft gevalideerd.

  In het geval van betaling via overschrijving, zal de verkoop alleen perfect zijn na ontvangst van de bestelde fondsen (artikel (en) plus verzendkosten) op de bankrekening van Corporate Copyright. Als deze fondsen niet binnen 10 dagen na de bestelling worden ontvangen, kan Corporate Copyright de verkoop als nietig beschouwen.

  In het geval van elektronische betaling wordt de rekening van de koper alleen gedebiteerd op het moment van bestellen voor het bedrag van de gebruikte of gedownloade producten of diensten, en de verzendkosten. Op verzoek van de koper wordt een factuur opgesteld met btw. De factuur zal beschikbaar zijn in het account van de klant of per e-mail worden verzonden. Zakelijk auteursrecht kan de factuur ook per post verzenden als dit noodzakelijk wordt geacht.

  Corporate Copyright accepteert betalingen met Visa, MasterCard en Amercian Express. Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt het geld op uw account gereserveerd tijdens de betalingsbevestiging, maar wordt het pas 10 dagen na de betalingsbevestiging afgeschreven.

  Voor specifieke bestellingen van op maat gemaakte artikelen en op uitdrukkelijke bestelling van de klant moet bij de bestelling altijd de volledige betaling worden gedaan. In geval van betaling per bankoverschrijving worden de artikelen dus pas op maat gemaakt of uitdrukkelijk besteld na volledige betaling.

  Corporate Copyright behoudt zich het recht voor om elke bestelling en / of levering te annuleren of op te schorten, met name in het geval van een vermoeden van fraude, computerprobleem, weigering van autorisatie van betaling met een bankkaart tegengesteld door de bankinstelling van de koper of in geval van een bestaand commercieel geschil met de koper.

  Corporate Copyright kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik (frauduleus of niet) van de creditcard of betaalpas die zou worden uitgevoerd door een derde, met name in het geval van het onderscheppen van berichten.

 1. Levertijden

  De levertijden aangegeven op de website www.corporate.be worden slechts ter informatie gegeven. Vertragingen bij de levering geven geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

  In elk geval is de verantwoordelijkheid van Corporate Copyright beperkt tot de tijd tussen de bestelling en de verzending van de goederen naar de klant.

  Corporate Copyright is niet verantwoordelijk voor vertragingen die te wijten zijn aan BPost of de betreffende koerier en is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid als blijkt dat de bestelde goederen zijn geleverd aan de diensten van BPost of een koerier.

  Artikelen die niet op voorraad zijn en / of buiten België worden verzonden, zijn onderhevig aan een langere levertijd die wordt aangegeven bij het voltooien van de bestelling.

  Alle leveringen buiten de Europese Unie zijn onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Corporate Copyright.

 1. Leveringskosten

  Leveringskosten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de koper en worden aangegeven wanneer de bestelling door de koper is afgerond. Deze kosten kunnen variëren, afhankelijk van het door de koper gekozen transporttype en het geografische leveringsgebied van de artikelen. Deze kosten kunnen door de koper niet worden betwist, aangezien hij deze noodzakelijkerwijs heeft ontdekt bij het betalen van zijn bestelling. Over de vergoedingen die door Corporate Copyright worden gecommuniceerd, kan niet worden onderhandeld. Ze dekken niet alleen de kosten van de vervoerder, maar ook de kosten van verpakking en verwerking van bedrijfsauteursrecht.

 2. Methoden voor levering / risico-overdracht

  De artikelen worden afgeleverd op het adres dat door de koper is aangegeven, hetzij in de bestelbon (voor offline bestellingen) of in de klantaccount (voor online bestellingen). Dit adres kan alleen in het overeengekomen geografische gebied liggen.

  Het is aan de koper om het afleveradres te controleren alvorens een bestelling te plaatsen, evenals de adressen vermeld op alle ontvangstbevestigingen of acceptaties die hem door Corporate Copyright zijn toegestuurd en om hem onverwijld op de hoogte te stellen van elke geconstateerde fout of omissie.

  Corporate Copyright behoudt zich het recht voor om extra kosten en vergoedingen in rekening te brengen die kunnen worden gemaakt als de koper het afleveradres wijzigt na het plaatsen van zijn bestelling.

  De producten waarop de bestelling betrekking heeft, blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Dit principe belet echter niet dat de bevestiging van de bestelling door de koper het risico van verlies of verslechtering van de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, evenals de schade die zij kan lijden of veroorzaken.

  De risico's zijn dus voor rekening van de koper vanaf het moment dat de producten het terrein van Corporate Copyright hebben verlaten, tenzij de klant een specifieke verzekering heeft afgesloten.

  De koper moet binnen twee (2) kalenderdagen na levering de staat van de verpakking van de goederen bij aflevering controleren en eventuele schade aan de koerier en aan Corporate Copyright melden.

  In elk geval moet de koper, in geval van zichtbare of verborgen schade, zijn claim per e-mail melden (info@corporate.be).

  Als de koper op buitengewone wijze zijn levering niet binnen een maand na de bestelling ontvangt, moet hij Corporate Copyright hiervan op de hoogte stellen via e-mail (info@corporate.be).

 3. Herroepingsrecht

  De consument heeft het recht om Corporate Copyright op de hoogte te stellen dat hij afstand doet van de aankoop, zonder boetes en zonder opgave van redenen, binnen veertien werkdagen vanaf de dag van levering van het product in overeenstemming met artikelen VI. 45 tot VI. 49 van het Wetboek van economisch recht. Alleen de prijs van het gekochte product (en) wordt binnen dertig dagen terugbetaald. Bij terugzending zijn de verzendkosten voor rekening van de consument, tenzij er sprake is van een fout van de kant van het auteursrecht van de onderneming. Alle retourzendingen moeten vergezeld gaan van het dubbele van de factuur en de redenen voor de retourzending. Items geretourneerd onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild door de consument worden niet teruggenomen of terugbetaald.

 4. Autorisatie - Douane en uitvoer

  De online verkoop van producten en diensten die op de site worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de kosten en het juridische kader van een dergelijke transactie. Het is met name de verantwoordelijkheid van de koper om de voorwaarden en mogelijke beperkingen op de invoer van bepaalde goederen in zijn land te controleren. De koper verklaart formeel dat hij de douanevoorschriften heeft gelezen en heeft geverifieerd dat het product niet is onderworpen aan een speciaal machtigingssysteem voor zijn binnenkomst op het grondgebied van zijn land. De koper aanvaardt alleen alle beperkingen met betrekking tot de invoer van de producten die in zijn land worden verkocht en neemt alleen de betaling van eventuele belastingen, douanerechten, enz. Aan tot volledige kwijting van het auteursrecht.
   
 5. Prijzen

  De prijzen zijn vermeld in euro, inclusief alle belastingen, rekening houdend met het Belgische btw-tarief dat van toepassing is op de dag van de bestelling.

  De prijzen van de artikelen zijn alleen geldig op de datum van het plaatsen van de bestelling en kunnen te allen tijde door Corporate Copyright worden gewijzigd. Alleen de prijs die wordt weergegeven op de website www.corporate.be is geldig op de dag dat deze wordt geraadpleegd, onder voorbehoud van fouten gemaakt door Corporate Copyright. De producten en prijzen waarnaar op de site wordt verwezen, worden met de grootste aandacht behandeld, maar het kan in zeldzame gevallen voorkomen dat het auteursrecht van bedrijven verkeerd is. Corporate Copyright behoudt zich daarom het recht voor om haar klanten op de hoogte te stellen van fouten met betrekking tot de beschrijving of de prijs van een besteld product voordat de verzending wordt gestart.

  Als dit gebeurt, wordt de beschrijving of de naar behoren gecorrigeerde prijs meegedeeld in de orderbevestiging en heeft de klant de keuze om zijn bestelling te handhaven of te annuleren. Als de klant besluit zijn bestelling te handhaven, accepteert hij dat het product hem zal worden geleverd in overeenstemming met de beschrijving of tegen de aangepaste prijs.
   
 6. Intellectuele eigendom

  Alle teksten, afbeeldingen, opmerkingen, werken, illustraties en afbeeldingen die worden gereproduceerd op de websites van Corporate.be zijn onderworpen aan auteursrechten en intellectuele eigendom. Als zodanig is alleen gebruik voor privégebruik en met voorafgaande schriftelijke toestemming van Corporate Copyright toegestaan. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site is ten strengste verboden.

 7. Computers en persoonlijke gegevens

  De website www.corporate.be voldoet aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, evenals informatie en consumentenbescherming.

  Door zich te houden aan deze algemene voorwaarden, machtigt de internetgebruiker dat de informatie die hij op de site Corporate.be communiceert, wordt gebruikt voor de verwerking van zijn bestelling of om te communiceren over commerciële aanbiedingen van Corporate Copyright. Deze informatie is vertrouwelijk en zal in geen geval worden doorgegeven aan derden.

  In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft de internetgebruiker het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en te herstellen. Vraag dit gewoon aan bij Corporate Copyright, info@corporate.be.

  In geval van schending van zijn rechten heeft de internetgebruiker het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen "Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer").

 8. Bevoegdheid, toepasbare wet en nietigheid.

  Enkel de Belgische wet is van toepassing. Ingeval van geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

  Indien bij overmacht één of meerdere clausules van dit contract nietig worden verklaard door een gerechtelijke beslissing, blijft het contract in zijn geheel geldig met uitzondering van de nietige clausules.
   
 9. Coordinaten Corporate Copyright nv

  Adres : Jourdanstraat 148 - B-1060 Brussel (Sint-Gillis), België
  Tel. : + 32 (0)2-537261
  Fax : + 32 (0)2-5373616

  Ondernemingsnr. : BE0440632396
  e-Mail : info@corporate.be
  Website : www.corporate.be