Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Belgische en Europese BTW-wetgeving

Coördinatie januari 2020

In dit werk stellen de auteurs Belgische en Europese juridische teksten die vereist zijn voor een geïntegreerde aanpak van de btw-wetgeving ter beschikking van de lezer.

Het Belgische Btw-wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn al lang niet meer voldoende, en daarom verwijzen dit wetboek en deze besluiten steeds vaker naar de Europese btw-basisrichtlijn en worden ze, sinds enkele jaren, zelfs aangevuld met Europese uitvoeringsverordeningen die rechtstreeks van toepassing zijn zonder dat ze eerst in nationale wetgeving moeten worden omgezet.

Deze diverse instrumenten, bijgewerkt per 1 januari 2020, zijn:

  • een geconsolideerde versie van de Belgische btw-wetgeving, 
  • een geconsolideerde versie van  de Europese btw-basisrichtlijn 2006/112/EG waarin de bepalingen van uitvoeringsverordening 282/2011/EG zijn opgenomen, 
  • een geconsolideerde versie van de uitvoeringsverordening 282/2011/EG, 
  • de  richtlijn 2008/9/EG tot vaststelling van de nadere voorschriften voor teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigd zijn, 
  • de verordening (EG) nr. 1174/2009 wat betreft de teruggaaf van btw krachtens bovenstaande richtlijn 2008/9/EG en
  • de richtlijn 2009/132/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen.  

Ze hebben trouwens ook de talrijke en belangrijke wijzigingen opgenomen, die op 1 januari 2021 zullen worden aangebracht aan richtlijn 2006/112/EG, door deze wijzigingen cursief te zetten, waardoor de lezer erop kan anticiperen zonder al een geconsolideerde tekst met deze toekomstige wijzigingen te kunnen raadplegen, zelfs op de website van de Europese Unie. 

Ten slotte hebben ze twee bijzonder NIEUWE juridische hulpmiddelen toegevoegd in die zin dat een specifieke wet en het bijbehorende uitvoeringsbesluit voortaan de minnelijke en de gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen in België vastlegt, wat heeft geleid tot een groot aantal afwijkingen op artikelen in het Btw-wetboek en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
Beide hulpmiddelen met betrekking tot de minnelijke en de gedwongen invordering zijn voortaan onmisbaar geworden voor wie het Btw-wetboek goed wil begrijpen.


 

Auteurs

Axel Neefs

Gegradueerd IAG - Louvain School of Management (Université catholique de Louvain) en veraantwoordelijk voor IT ontwikkelingen en praktische handboeken (software, wetboek, gids en databanken beheren)

 Founder, general manager and shareholder (50 %) of Corporate Group, a publishing company active in the conception and distribution of books (tax, law, economics), software (liabilities outside financial statements : VAT, e-Gov, taxes, etc.) and marketing campaigns towards accountants and financial auditors.

 

2009                Takeover of sprl EasyDoc (Financial software)
2008                Takeover of sprl Central Committee (Real Estate)
                       Takeover of sprl Acrobat (Art & music)
2006                Takeover of SA Memeurop (Publishing)
1990                Corporate Copyright sa                                   Brussels
Financial journalist and founder of the company
·       Traditional publishing for accountants and auditors
·       Web publishing


1996                Lucky Luke Licensing                                      Geneva
Image communication of an European cartoon character
·       One year mission
·       Developpment of the business image of « Lucky Luke »

1987                Trends Tendances (weekly) - L’ECHO (daily) Brussels
Financial journalist
·       Real estate
·       IT & telecoms
·       Applied economics

1988-1989       IDC – International Data Corp.                    New York

Marketing Surveyor

·       One time study on the internal lobbies networking the E.C.

1988-1989       Test-Achats (Consumers association)               Brussels

Marketing analyst

·       Study for the first European Consumers association
·       Consequences of the merging movements of the banking sector and the insurance sector within Europe (« Bankinsurance »)
 

1987-1988       C.G.I. (UCL)                                    Louvain-la-Neuve
Researcher
·       Analysis of the E.C. purchase decision process for Rank Xerox
·       International Management Center (CGI) of the University

1987                Miscellaneous                                       Brussels - Paris
Copywriter : corporate communication
·       GIB Group, Swatch, Sabena, American Express, Quick
·       Black & White, UCL, Agence Belga, Gillette Holland

EDUCATION

1987
·       Last year thesis awarded by the Région Wallonne
·       Thesis: The motorcar machine-tools industry (B, D, JAP, CH)
·       Degree in applied economics (UCL – IAG)
        (Université Catholique de Louvain – Institut d’Administration 
        et de Gestion)
·       Degree in Journalism (IPC – International Press Center)

LANGUAGES

French mothertongue
Dutch « fathertongue » : 4/5
English : 4/5
German : 2/5


PUBLISHING

-       BTW wetboek 2011
-       Guide des Ministères - Gids der Ministeries 2011
-       1 scientific thesis awarded by federal authority
-       3 marketing studies at European level
-       about 500 press articles

Serge Mary [NL]

Serge Mary, Director VAT bij PriceWaterhouseCoopers, bouwt reeds meer dan twintig jaar lang zijn kennis en praktijk op inzake btw-verplichtingen.
Zijn loopbaan begon bij de FOD Financiën. De laatste jaren heeft Serge Mary, omwille van zijn omvangrijke ervaring, meegewerkt aan de implementatie van btw in Roemenië, Cyprus en Dubaï.

Aantal pagina's : 866

ISBN : 9782874352584

Uitgavedatum : 07/04/2020

Aangeraden door andere klanten...

Sociaal Strafwetboek 2023

Updated in februari 2023

Lees meer

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Vanaf 1 juni 2020, is het AREI 2020 van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties.

Lees meer

Jaarrekening: verantwoordelijkheid van leidinggevenden

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de publicatie van de jaarrekening en haar bijlagen.

Lees meer