Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Belgische en Europese BTW-wetgeving

CoŲrdinatie 31 januari 2018


ę De Belgische en Europese BTW-wetgeving Ľ heeft praktische en financiŽle gevolgen voor uw bedrijf en/of uw klanten.

In dit werk stellen de auteurs alle nodige juridische teksten ter beschikking van de lezer om deze een volledig overzicht van de btw-wetgeving te bieden. 
Die omvat enerzijds het Belgische btw-wetboek en de uitvoeringsbesluiten die steeds meer naar de achterliggende Europese btw-richtlijn verwijzen en anderzijds de Europese uitvoeringsverordeningen die rechtstreeks toegepast worden zonder dat ze in nationale wetgeving moeten worden omgezet.
Het is dus niet meer denkbaar de btw-wetgeving te raadplegen zonder een volledige en gemakkelijk leesbare toenadering van al deze verschillende rechtsinstrumenten.

Deze verschillende instrumenten, die op 31 januari 2018 bijgewerkt werden, zijn:

  • een geconsolideerde versie van de Belgische btw-wetgeving,
  • een geconsolideerde versie van de Europese richtlijn 2006/112/EG waarin de beschikkingen van de uitvoeringsverordening 282/2011/EG werden opgenomen,
  • een geconsolideerde versie van de uitvoeringsverordening 282/2011/EG evenals de twee verordeningen die deze wijzigen,
  • de richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 die de terugbetalingsmodaliteiten van btw ten gunste van belastingplichtigen van een Lidstaat regelt die niet bepaald zijn in de Lidstaat van de terugbetaling,
  • de verordening (EG) nr. 1174/2009 betreffende de terugbetaling van de btw krachtens bovenvermelde richtlijn 2008/9/EG
  • de richtlijn 2009/132/EG betreffende btw-vrijstellingen voor bepaalde definitieve invoeringen van goederen.

Sommige personen zouden opmerken dat al deze teksten hetzij gratis hetzij tegen betaling op internet beschikbaar zijn, zoals op de site van het Ministerie van Financiën of die van de Europese Unie, of bij de professionele organisatie waar ze toe behoren, maar geen enkele van deze sites of organisaties brengt al deze rechtsinstrumenten op één enkele plaats samen en nergens worden bijvoorbeeld de artikelen van de EG-uitvoeringsverordening opgenomen in de algemene btw-richtlijn van de EG voor een beter en volledig begrip van de materie. Deze teksten en hun onderlinge samenhang lenen zich zeer slecht voor een snelle en doeltreffende raadpleging op digitale wijze aangezien de artikels steeds naar elkaar verwijzen.

«Belgische en Europese btw-wetgeving» in zijn papieren versie is, ondanks het digitale tijdperk, dus het enige naslagwerk in zijn genre dat iedereen die snel en globaal de btw-wetgeving moet kunnen raadplegen zowel thuis, op het werk of op bezoek bij een klant bij zich dient te hebben.

Auteurs

Axel Neefs

Gegradueerd IAG - Louvain School of Management (Universitť catholique de Louvain) en veraantwoordelijk voor IT ontwikkelingen en praktische handboeken (software, wetboek, gids en databanken beheren)

 Founder, general manager and shareholder (50 %) of Corporate Group, a publishing company active in the conception and distribution of books (tax, law, economics), software (liabilities outside financial statements : VAT, e-Gov, taxes, etc.) and marketing campaigns towards accountants and financial auditors.

 

2009                Takeover of sprl EasyDoc (Financial software)
2008                Takeover of sprl Central Committee (Real Estate)
                       Takeover of sprl Acrobat (Art & music)
2006                Takeover of SA Memeurop (Publishing)
1990                Corporate Copyright sa                                   Brussels
Financial journalist and founder of the company
·       Traditional publishing for accountants and auditors
·       Web publishing


1996                Lucky Luke Licensing                                      Geneva
Image communication of an European cartoon character
·       One year mission
·       Developpment of the business image of « Lucky Luke »

1987                Trends Tendances (weekly) - L’ECHO (daily) Brussels
Financial journalist
·       Real estate
·       IT & telecoms
·       Applied economics

1988-1989       IDC – International Data Corp.                    New York

Marketing Surveyor

·       One time study on the internal lobbies networking the E.C.

1988-1989       Test-Achats (Consumers association)               Brussels

Marketing analyst

·       Study for the first European Consumers association
·       Consequences of the merging movements of the banking sector and the insurance sector within Europe (« Bankinsurance »)
 

1987-1988       C.G.I. (UCL)                                    Louvain-la-Neuve
Researcher
·       Analysis of the E.C. purchase decision process for Rank Xerox
·       International Management Center (CGI) of the University

1987                Miscellaneous                                       Brussels - Paris
Copywriter : corporate communication
·       GIB Group, Swatch, Sabena, American Express, Quick
·       Black & White, UCL, Agence Belga, Gillette Holland

EDUCATION

1987
·       Last year thesis awarded by the Région Wallonne
·       Thesis: The motorcar machine-tools industry (B, D, JAP, CH)
·       Degree in applied economics (UCL – IAG)
        (Université Catholique de Louvain – Institut d’Administration 
        et de Gestion)
·       Degree in Journalism (IPC – International Press Center)

LANGUAGES

French mothertongue
Dutch « fathertongue » : 4/5
English : 4/5
German : 2/5


PUBLISHING

-       BTW wetboek 2011
-       Guide des Ministères - Gids der Ministeries 2011
-       1 scientific thesis awarded by federal authority
-       3 marketing studies at European level
-       about 500 press articles

Serge Mary [NL]

Serge Mary, Director VAT bij PriceWaterhouseCoopers, bouwt reeds meer dan twintig jaar lang zijn kennis en praktijk op inzake btw-verplichtingen.
Zijn loopbaan begon bij de FOD FinanciŽn. De laatste jaren heeft Serge Mary, omwille van zijn omvangrijke ervaring, meegewerkt aan de implementatie van btw in RoemeniŽ, Cyprus en DubaÔ.

Aantal pagina's : 776

Uitgavedatum : 14/03/2018

Aangeraden door andere klanten...

Wetboek van economisch recht

Integratie van de Faillissementswet en de Wet op de gerechtelijke reorganisatie

Lees meer

BTW en Advocaten

Lees meer

Ratio's Instrumentenbord Voor de Onderneming

Lees meer