Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Vastgoedrecht in BelgiŽ

2015 - Huurder, mede-eigenaar of eigenaar, iedereen heeft te maken met bouwrecht...

Huren, kopen, bouwen, verkopen, verhuren, mede-eigendom, schenking, erfopvolging ...
Sinds 2009 volgt de auteur in een duidelijke taal elk jaar deze rode draad om de lezer zo goed mogelijk te informe- ren. Het vastgoedrecht is iets waar iedereen mee geconfronteerd wordt, en dat alsmaar blijft wijzigen en alsmaar specifieker wordt. En de recente overheveling van bepaalde bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau heeft die complexiteit nog versterkt.

In 2015 wijst de auteur op het alsmaar toenemend aantal verplichtingen die wegen op de eigenaar die wil verkopen of wil verhuren, soms zelfs voor de lancering van de publiciteit. Of het nu gaat over voorafgaandelijk stedenbouwkundig onderzoek in Brussel of over een totaal nieuwe informatieverplichting in Vlaanderen, het wordt ontzettend bedrieglijk om een goed te verhuren, te kopen of te verkopen indien men niet correct geïnformeerd en omringd is.

De auteur toont de impact aan van deze recente verplichtingen en van tal van andere verplichtingen en hij biedt een indrukwekkende reeks van voorbeelden uit de praktijk. De kosten die komen kijken bij het verwerven van een vastgoed worden uitvoerig besproken, aan de hand van geactualiseerde voorbeelden, rekening houdende bijvoorbeeld met de btw  die wordt opgelegd aan de notarissen, maar ook de verschillende kosten naargelang de gewesten.

De percentages voor het hypothecair krediet blijven historisch laag op een ogenblik dat de banken alsmaar meer waarborgen en/of eigen middelen eisen voor ze een lening toekennen. Stap voor stap bestudeert de auteur de te volgen weg tot het toekennen van een hypothecair krediet op maat van elk van ons (formules, duur, percentages, percentage ten aanzien van de prijs, enz.).

Zoals elk jaar wordt het bouwrecht onder de loep gelegd. Wie laat bouwen wordt bij de hand genomen vanaf het moment dat hij beslist te bouwen tot op het ogenblik van de definitieve oplevering, teneinde zodoende de talrijke valkuilen in de sector te vermijden. Tal van onderwerpen zoals het aankopen van bouwgronden onder een nieuw stelsel (eveneens btw op de grond) of de wijziging op 1 januari 2016 van de voorwaarden om te genieten van het beperkt btw-percentage van 6 % inzake renovatie, worden op pedagogische wijze beschreven.

Wat betreft de verwervingswijzen, worden nieuwe structuren zoals Crowdfunding, huurkoop (onroerende leasing) of de Community Land Trust geanalyseerd.

Het fiscaal aspect is alomtegenwoordig. Zo wordt bijvoorbeeld de impact uitgelegd van de anti-rechtsmisbruik- bepaling inzake de beslissing om een vastgoed te verkopen of te kopen als natuurlijke persoon of als bedrijf. De taxatie van de reële huur wordt niet vergeten, en ook de successieplanning wordt uitvoerig besproken.

Wat dit onderwerp betreft, is er een hervorming in de maak, die al tot heel wat erfrechtelijke ondank en onwaardig- heid leidde, de wettelijke mogelijkheid om te erven door een generatie over te slaan of het einde van het gebruik van de levensverzekering als middel om zijn naasten te onterven. De wetgever slaat duidelijk de richting in van het organiseren van een nalatenschap ‘op maat’ (einde van het verbod van overeenkomsten over een toekomstige erfopvolging, een aanpassing van de regels voor nieuwe samengestelde gezinnen, verminderen van de ‘erfre- serve’, een juistere evaluatie van de goederen gegeven tijdens het leven van de overledene ...). De auteur wijst daarnaast ook op diverse normen, zoals deze die voor de schenkingen en erfopvolgingen in het Vlaamse Gewest schoonouders en ouders gelijkstelt.

Ten slotte is er een heel recente wet die niet ontsnapte aan de aandacht van de auteur: de wijziging van de berekening van het vruchtgebruik dat toekomt aan de langstlevende echtgenoot. Het vruchtgebruik dat voortaan gelinkt is aan de gemiddelde wettelijke interestvoet verliest momenteel aan waarde, een situatie die zich dreigt te gaan handhaven, en die misschien nog slechter kan worden, zodat men op een punt zal komen dat men de mo- gelijkheid in vraag zal moeten stellen om deze om te zetten, vaak de enige uitweg voor de overlevende echtgenoot waarvan het (nieuw samengestelde gezin) uiteenviel.

Inzake mede-eigendom en schenking worden de laatste wijzigingen traditioneel besproken.

Zoals elk jaar wordt ook heel wat aandacht besteed aan de op til zijnde hervormingen en aan de mogelijke wijzen om hierop te anticiperen.

Maar last but not least omvat het werk ook een lexicon met zowat 280 woorden en tal van nuttige adressen.

Deze handleiding is een naslagwerk dat u in huis moet hebben, want van zodra u overweegt om een vastgoedhandeling te stellen, dan wordt dit werk onmisbaar.

Auteur

Aantal pagina's : 768

Uitgavedatum : 30/04/2015

Geen uitgave in het Nederlands

Aangeraden door andere klanten...

BTW : Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2019 van kracht worden voor de aangifteverplichting

Lees meer

Belgisch BTW-Wetboek

CoŲrdinatie 28 januari 2019

Lees meer

De overgang naar een vennootschap

Eťn duidelijke benadering-Vier invalshoeken: voordelen, voor- en tegenargumenten, valkuilen en nadelen

Lees meer