Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De Kamer heeft het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangenomen op 27 februari 2019.

Het WVV dat in eenzelfde tekst zowel de regels die van toepassing zijn op de vennootschappen als op de verenigingen bevat, telt 5 delen en omvat in totaal 18 Boeken.

Het doel van het vereenvoudigde, moderne en flexibele WVV is het leven van de ondernemers te vergemakkelijken en de efficiëntie van de ondernemingsstructuren te vergroten.  Het beoogt openlijk van België een aantrekkelijker land voor de marktdeelnemers te maken.

De huidige uitgave van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 2019 is bestemd voor beoefenaars van juridische beroepen en boekhouders, evenals voor professoren en studenten. De 18 boeken die het Wetboek samenstellen zijn gemakkelijk toegankelijk met de tabs. Dit geldt ook voor de overgangsmaatregelen. Het Wetboek heeft bovendien een concordantietabel van de oude en de nieuwe teksten.

Inhoud

 Deel  1 – Algemene bepalingen 
Boek 1: Introductiebepalingen
Boek 2: Bepalingen gemeenschappelijk aan rechtspersonen geregeld door deze wet
Boek 3: De jaarrekeningen

Deel  2 – De vennootschappen 
Boek 4: De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. 
Boek 5: De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Boek 6: De coöperatieve vennootschap 
Boek 7: De naamloze vennootschap 
Boek 8: De goedkeuring van de vennootschappen

Deel  3 – De verenigingen en  de stichtingen
Boek 9: Vzw 
Boek 10: Ivzw
Boek 11: Stichtingen 

Deel  4 – Herstructurering en transformatie
Boek 12: Herstructurering van de vennootschappen 
Boek 13: Herstructurering van de verenigingen en de stichtingen 
Boek 14:  Transformatie van de vennootschappen, de verenigingen en de stichtingen 

Deel  5 – De wettelijke Europese vormen                                 
Boek 15: De Europese vennootschap 
Boek 16: De coöperatieve Europese vennootschap 
Boek 17: De Europese politieke partij en de Europese politieke stichting 
Boek 18: Het Europees economisch samenwerkingsverband

Aantal pagina's : 600

Uitgavedatum : 23/06/2019

Aangeraden door andere klanten...

Het wetboek van vennootschappen

CoŲrdinatie 31/1/2017. Een volledige coŲrdinatie van de verschillende artikels zodat u voor de dagelijkse uitoefening van uw beroep kan beschikken over een actueel instrument.

Lees meer

Belgisch Boekhoudrecht

Alle teksten in verband met het boekhoudrecht, gecoŲrdineerd per 28 februari 2018.

Lees meer

Memento Jaarlijkse Afsluiting 2019

Best Seller van RSM Belgium (door Bernard de Grand Ry, Karine Morris en Annie De Wilde)

Lees meer