Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Algemeen Reglement op Elektrische Installaties

Vanaf 1 juni 2020, is het AREI 2020 van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties.

Het AREI is dood, leve de nieuwe drieling! In plaats van het oude AREI, komen er nu 3 boeken in de plaats die de technische regels voor elektrische installaties bevatten.

Waarom deze herziening?

Het bestaande AREI dateert al van 1981 en is dus al meer dan 38 jaar oud en bovendien meermaals gewijzigd, moeilijk leesbaar en aanpasbaar. Ook was het toepassingsgebied veel te uitgebreid. Om tegemoet te komen aan deze nadelen, wordt het nieuwe AREI opgesplitst in 3 boekdelen, per type installatie en wordt de leesbaarheid sterk verhoogd.

Bijkomend doel van de herstructurering is het respecteren van de huidige AREI-regels, in de mate van het mogelijke, zodat de overgang zo klein mogelijk blijft. Maar hierbij wel al de wijzigingen mee te nemen waarover de werkgroepen die deze tekst opstelden, akkoord waren, zoals deze over de preventieve maatregelen tegen brand (het oude art. 104).

Voor wie ?

 • accountants;
 • professionele beheerders;
 • vastgoedmakelaars;
 • ondernemers;
 • installateurs en leveranciers van elektrische installaties;
 • beveiligingsmanagers;
 • ontwerp- en architectuurbureaus;
 • gerechtelijke experts;
 • advocaten;
 • deskundige kantoren;
 • ingenieurs;
 • leraren en studenten in technische opleiding;
 • elk beroep met betrekking tot bouwen ...

3 nieuwe boeken IN ÉÉN

Het nieuwe AREI, dat de technische regels bevat voor elektrische installaties, wordt verdeeld in 3 thematische boeken met elk een ander toepassingsgebied.

 • Boek 1: Elektrische installaties met lage en zeer lage spanning (wisselspanning =< 1 000 V en gelijkspanning =< 1 500 V)
 • Boek 2: Elektrische installaties met hoge spanning (wisselspanning > 1 000 V en gelijkspanning > 1 500 V)
 • Boek 3: Installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie (netbeheerder)

Structuur van de boekdelen

Elk boek bestaat uit 9 'vaste' delen

 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materiaal en de elektrische installaties
 2. Begrippen en definities
 3. Bepaling van de algemene kenmerken van de elektrische installaties
 4. Beschermingsmaatregelen
 5. Keuze en gebruik van elektrisch materiaal
 6. Controles van installaties
 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten
 8. Bijzondere voorschriften voor bestaande installaties
 9. Algemene voorschriften door personen na te leven

Deze 9 delen worden op hun beurt onderverdeeld in hoofstukken, afdelingen, onderafdelingen, ....

Onze auteur
SGS Statutory Services Belgium vzw is een instantie erkend door de Minister van Energie in het kader van haar bevoegdheid en is geaccrediteerd door BELAC in overeenstemming met de norm NBN EN ISO / IEC 17020.

Auteur

Aantal pagina's : 962

Uitgavedatum :

Aangeraden door andere klanten...

Juridische Arbitrage

Elk bedrijf kan te maken krijgen met een geschil of conflict. Deze situatie kan vaak waardevernietigend zijn, vooral als er geen snelle en relevante reactie op komt.

Lees meer

BTW : Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2020 van kracht worden voor de aangifteverplichting

Lees meer

Strafwetboek 2023

Coördinatie 15 februari

Lees meer