Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Afsluiting van de jaarrekening 2024

Jaarlijkse Afsluiting 2024, een praktisch en efficiënt hulpmiddel om de financiële staten van de onderneming af te sluiten rekening houdend met de boekhoudkundige en fiscale nieuwigheden (BS 31/12/2023).

Dit boek verzamelt de meest relevante fiscale en sociale wijzigingen in het kader van de opstellen van de financiële staten van de onderneming.

De meeste illustraties betreffen voorbeelden van boekhoudkundige documenten die onmiddellijk operationeel zijn.

Jaarlijkse Afsluiting 2024 werd ontwikkeld als een handige gids voor ondernemers en hun adviseurs en bevat de meest recente ontwikkelingen door te focussen op de wijzigingen van de financiële staten van de onderneming die zeker een effect zullen hebben op de aanslag. Het boek houdt ook rekening met meer recente beslissingen, zoals de standpunten van de CBN, en wijst op de elementen die de balans van de onderneming en de belastingberekening op middellange termijn zouden kunnen beïnvloeden.

Nieuw : dit opus wordt opgesteld in samenwerking met het OECCBB.

Overzicht inhoudstafel

 • Inleiding
 • Heet van de naald
 • Rekeningen van actief
 • Rekeningen van passief
 • Rekeningen van baten
 • Rekeningen van lasten
 • Buitenbalansposten
 • Personeel en gevolgen inzake vennootschapsbelasting
 • Voordelen van alle aard
 • Aanvullende vergoedingen
 • Index

Auteurs

Micheline Claes

Accountant en belastingadviseur ITAA, advocaat en directeur van de OECCBB K.V.

Gérard Delvaux

Ere-bedrijfsrevisor, ITAA-accountant en belastingconsulent, voorzitter van OECCBB S.R. Gérard Delvaux is ook een specialist in fusies en splitsingen.

Roland Rosoux

Na een lange carrière in de centrale diensten van de belastingadministratie en als fiscaal bemiddelaar, adviseur van de minister van Financiën Didier Reynders gedurende bijna 12 jaar, was Roland ROSOUX wetenschappelijk directeur van de Ordre des Experts-Comptables et Comptables brevetés de Belgique, voordat hij als wetenschappelijk medewerker toetrad tot de vereniging van fiscaal juristen LAW TAX.

Aantal pagina's : 440

ISBN : 9782874353314

Uitgavedatum : 30/03/2024

Aangeraden door andere klanten...

Juridische Arbitrage

Elk bedrijf kan te maken krijgen met een geschil of conflict. Deze situatie kan vaak waardevernietigend zijn, vooral als er geen snelle en relevante reactie op komt.

Lees meer

Jaarrekening: verantwoordelijkheid van leidinggevenden

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de publicatie van de jaarrekening en haar bijlagen.

Lees meer

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Vanaf 1 juni 2020, is het AREI 2020 van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties.

Lees meer