Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Opnieuw heeft de Kamer het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangenomen op 28 april 2020.

Opnieuw heeft de Kamer het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangenomen op 28 april 2020.

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen

Deze wet heeft de omzetting tot doel van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (hierna “Richtlijn 2017/828”).

Enkele verbeteringen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanverwante wetten werden eveneens aangebracht.

De wet bevat ook een reeks wijzigingen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onmiddellijk in werking treden.
 

Inhoud

 Deel  1 – Algemene bepalingen 
Boek 1: Introductiebepalingen
Boek 2: Bepalingen gemeenschappelijk aan rechtspersonen geregeld door deze wet
Boek 3: De jaarrekeningen

Deel  2 – De vennootschappen 
Boek 4: De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. 
Boek 5: De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Boek 6: De coöperatieve vennootschap 
Boek 7: De naamloze vennootschap 
Boek 8: De goedkeuring van de vennootschappen

Deel  3 – De verenigingen en  de stichtingen
Boek 9: Vzw 
Boek 10: Ivzw
Boek 11: Stichtingen 

Deel  4 – Herstructurering en transformatie
Boek 12: Herstructurering van de vennootschappen 
Boek 13: Herstructurering van de verenigingen en de stichtingen 
Boek 14:  Transformatie van de vennootschappen, de verenigingen en de stichtingen 

Deel  5 – De wettelijke Europese vormen                                 
Boek 15: De Europese vennootschap 
Boek 16: De coöperatieve Europese vennootschap 
Boek 17: De Europese politieke partij en de Europese politieke stichting 
Boek 18: Het Europees economisch samenwerkingsverband

Auteur

Aantal pagina's : 600

Uitgavedatum :

Aangeraden door andere klanten...

BTW & Advocaten

Advocaten zijn nu al enkele jaren btw-plichtig. De gewone regels zijn op hen van toepassing met een aantal specifieke uitzonderingen.

Lees meer

Handleiding vennootschapsbelasting

19de editie van de referentie voor wie de logica machtig wilt zijn, om de belastbare basis voor de vennootschapsbelasting te kunnen berekenen.

Lees meer

AVG 2022 BelgiŽ

Verwerking van persoonsgegevens in organisaties

Lees meer