Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News [NL]

 • 18/09

  Vennootschapsbelasting / belasting niet-inwoners Ė vennootschappen

  Vergeet niet uw aangifte tijdig in te dienen via Biztax

 • 17/08

  Balanscentrale

  Nieuwe toepassing voor het raadplegen van jaarrekeningen ...

 • 17/02

  Taks op de effecten aan toonder vernietigd door Grondwettelijk Hof

  Het Grondwettelijk Hof heeft de belasting op de omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam vernietigd.
  Het gaat om een belasting die voor 2012 werd vastgesteld op 1% en voor 2013 op 2%.

 • 10/02

  Wettelijke rentevoet 2015

  De wettelijke rentevoet voor het jaar 2015 bedraagt 2,5% (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015).

 • 07/11

  Indiening aangifte door mandatarissen via Tax-on-web

  Termijn verlengd t.e.m. 14 november 2014

 • 29/10

  Belastingaangifte voor niet-inwoners

  Herinnering deadline voor het indienen van de aangifte

 • 09/10

  VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE ONGELDIG

  Goed nieuws voor 484.231 Belgische bedrijven : op 29 september 2014 bevestigde de arbeidsrechtbank van Brussel dat de vennootschapsbijdragen ongeldig zijn en dit misschien sinds meer dan 10 jaar !

 • 19/09

  E-services niet beschikbaar op zaterdag 27 september 2014

  Door een technisch onderhoud zullen onze e-services niet beschikbaar zijn op zaterdag 27 september 2014 tussen 8 en 13 uur.

 • 13/09

  Corporate Copyright steunt the Ocean Cleanup initiative.

  The plastic pollution problem : Millions of tons of plastic have entered the oceans (UNEP 2005). Plastic concentrates in five rotating currents, called gyres (Maximenko et al., 2012).In these gyres there is on average six times more plastic than zooplankton by dry weight (Moore et al., 2001). More than 35.000 funders, including Corporate Copyright, have backed the 2 millions $ fundraising to go over to step 3 : a real implementation in deep water.

 • 23/06

  Uitstel voor btw-plichtigen: faciliteiten zomervakantie 2014

  Als u btw-plichtige bent, verleent de FOD FinanciŽn u tijdens de zomervakantie 2014 extra faciliteiten. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor: - het indienen van uw aangiften - het uitvoeren van uw verschuldigde betalingen - het indienen van uw intracommunautaire opgaven.