Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News [NL]

 • 16/11

  Biztax en Archieven Douane onbeschikbaar op vrijdag 16 november

  Door een dringende technische interventie zullen de toepassingen Biztax en Archieven Douane niet beschikbaar zijn op vrijdag 16 november tussen 16 en 19 uur.

 • 11/10

  Registratie van aannemers afgeschaft

  Sinds 1 september 2012 is de registratie van aannemers afgeschaft. Wat zijn de gevolgen van deze afschaffing?

 • 05/09

  Belastingaangifte voor niet-inwoners

  Voor uw aangifteverplichtingen, overweeg Corporate Desk. Nieuwe aangifte (vennootschapsbelasting en belasting voor niet-inwoners) zijn al ge´ntegreerd.

 • 30/08

  Biztax : indieningstermijnen

  Vanaf 2012 kunnen - naast de aangiften in de vennootschapsbelasting - ook de aangiften in de rechtspersonenbelasting en de aangiften belasting niet-inwoners/vennootschappen (inclusief bijlagen) via de internettoepassing BIZTAX worden ingediend.

 • 14/08

  Herwerking van het systeem van btw-boete

  Het systeem van niet-proportionele fiscale boeten werd op 1 juli 2012 aangepast. Het voornaamste doel van deze wijziging bestaat erin het eenvoudiger, coherenter en transparanter te maken. Het nieuwe koninklijk besluit nr. 44, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2012, vervangt het koninklijk besluit nr. 44 van 21 oktober 1993. De inbreuken worden voortaan gegroepeerd per categorie hetgeen het begrip en de toepassing van het systeem vereenvoudigt.

 • 15/05

  Tijdelijke onbeschikbaarheid BIZTAX

 • 03/04

  Werk in onroerende staat verricht voor een gedeeltelijke belastingplichtige - schuldenaar van de btw

 • 30/03

  Fiches 281.40 en 281.45

 • 30/03

  Voorafbetalingen 2012

  Eerste vervaldag is 12 april 2012

 • 16/03

  Corporate Desk ver. 7.1.0.5 verkrijgbaar : vergeet uw updaten niet !

  Nieuwe veranderingen en verbeteringen in deze versie zoals het vlotte beheren van BTW-listings die miljoenen belastingplichtigen bevatten, dankzij de aanvraag van Groep GDP Suez Electrabel.