Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Helpdesk

Het is belangrijk om altijd de allerlaatste versie van onze softwares te gebruiken. Het gebruik van eerdere versies is misschien één oorzaak van uw probleem.

Contactpersoon

Product informatie


12 karakters code zonder spatie (BV : ABC123456789)
AccoWin :
BelcoFin :
FinAsset :

Externe contactpersoon

Als de contactpersoon niet is de persoon die het probleem oplost (bv. externe informaticus, enz.)

Uw vraag aan de helpdesk

Indien nodig dank u om een kopie van uw scherm (foutbericht) toe te voegen. In geval van een administratieve fout, een kopie van het dossier en een kopie van de berichten (screenshot) of bestanden ontvangen van de Administratie (aanvaarde formaten: zip, jpg, png, tif)