Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News [NL]

 • 22/12

  VAT Refund 2010

  Wijziging, met ingang van 1 januari 2010, van de regels waaronder belastingplichtigen teruggaaf kunnen vragen van buitenlandse btw. De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de door de Richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 bepaalde regels met betrekking tot de teruggaaf van btw aan belastingplichtigen die gevestigd zijn in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf, op 1 januari 2010 van kracht worden in de Europese Unie.

 • 16/12

  BTW : decembervoorschot.

  De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, herinnert de btw-belastingplichtigen die maandaangiften indienen eraan dat zij tegen uiterlijk 24 december 2009 een voorschot moeten betalen op de btw die verschuldigd is over hun handelingen van de maand december 2009.

 • 16/12

  TVA : acompte du mois de décembre

  Monsieur Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, rappelle aux assujettis à la TVA qui déposent des déclarations mensuelles, qu’ils doivent verser un acompte sur la TVA due sur leurs opérations du mois de décembre 2009 pour le 24 décembre 2009 au plus tard.

 • 08/12

  Mc Afee, Trojan Horse & Corporate Desk

  Een verbetering in Corporate Desk (Listings module) crëeert een vals positief voor de systemen onder Mc Afee anti-virus. AUB DIE BESTANDEN NIET AFSCHAFFEN : ZIJ BEVATTEN GEEN TROJAN HORSE ! Als u die bestanden zoals gevraagd door Mc Afee toch vernietigd, Corporate Desk zal niet meer correct werken. Een update zal binnenkort die probleem oplossen.

 • 30/11

 • 27/11

  25/11/09 - Aangiften in de BedrijfsVoorheffing en Fiches 274.

  Het jaar 2008 zal worden afgesloten op 5/12/2009.

 • 27/11

  27/11/09 - Schuldvorderingen en Continuïteit van de ondernemingen

  Gerechtelijke reorganisaties : Hoe uw schuldvorderingen nog incasseren wanneer uw schuldenaar het voordeel inroept van de nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen? De wet van 31 januari 2009, die de wet op het gerechtelijk concordaat vervangt, werd van kracht op 1 april 2009. Doel van de wet is de continuïteit te verzekeren, onder toezicht van de rechter, van de ondernemingen die in moeilijkheden verkeren of van hun activiteiten, geheel of gedeeltelijk.

 • 07/09

  Corporate Desk is 100 % compatible !

  Albedo • Alpha Management • Book-in • Ciel • C-Logic • CSWin 4.00 • Cubic • EASI • Faster • Harpagon III • Horizon • Micrologic • Navision • SAGE • Sarah Software • TIP Group • Top Power • Winauditor • WinBooks • Wincar

 • 23/06

  De catalogus

  De volledige catalogus van Corporate Copyright : Klik op "Boeken" om uw selectie te verfijnen. Memento Jaarlijkse Afluiting, BTW-Code en andere nieuwigheden...

 • 26/06

  Fiscale faciliteiten BTW - zomer 2007

  De Minister van Financiën, Didier REYNDERS inlicht de BTW-plichtigen mensen dat, tijdens de zomer vakantie 2007, volgens de hierna beschreven modaliteiten, van bepaalde faciliteiten voor het deponeren van hun aangiftes en hun betalingen zullen kunnen genieten.