Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

News [NL]

 • 08/10

  Verlenging van het verlaagde btw-tarief (renovatie, herstel van privťwoningen en kleine hersteldiensten)

  Verlenging van het verlaagde btw-tarief voor renovatie, herstel van privťwoningen en kleine hersteldiensten

 • 04/10

  Teruggaaf van buitenlandse btw

  Verlenging van de termijn tot 31 maart 2011

 • 17/09

  Verlenging tot en met 31 december 2010 van de anticrisismaatregelen voor de zelfstandigen

  Sabine Laruelle, minister van Zelfstandigen en KMO's, verheugt zich erover dat het Kernkabinet zich heeft uitgesproken in het voordeel van haar voorstel de crisismaatregelen genomen in mei 2010 voor de zelfstandigen te verlengen.

 • 27/07

  VAT Refund : Termijn voor de kosten 2009 verlengd

  Commissie vrijwaart recht van belastingbetaler op btw-teruggaaf

 • 25/06

  Faciliteiten voor de BTW-belastingplichtingen

  PERSMEDEDELING De heer Didier REYNDERS, Minister van FinanciŽn, brengt de BTW-belastingplichtigen ter kennis dat zij tijdens de zomervakantie 2010 kunnen genieten van enkele faciliteiten voor het indienen van hun aangiften en voor de verschuldigde betalingen evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven volgens de hierna vermelde modaliteiten.

 • 16/06

  Aangifte in de vennootschapsbelasting

  Indieningsdatum Aanslagjaar 2010 Papieren versie : 15 september 2010 Vensoc : 15 oktober 2010

 • 01/06

  StartersBVBA wordt realiteit !

  Sabine Laruelle, Minister van KMO en Zelfstandigen, Stefaan De Clerck, Minister van Justitie en Vincent Van Quickenborne, Minister van Economie, kondigen een nieuwe vennootschapsvorm aan, de StartersBVBA. Het uitvoeringsbesluit verschijnt op maandag 31 mei in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 juni kunnen ondernemers een StartersBVBA oprichten.

 • 25/05

  Teruggaaf van btw door niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtigen

  Aanvragen om teruggaaf van btw verricht door niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtigen. Toegestane termijn van indiening. Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing was tot eind 2009 konden de aanvragen om teruggaaf van Belgische voorbelasting verricht door niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtigen rechtsgeldig worden ingediend tot uiterlijk 31 december van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak tot teruggaaf zich heeft voorgedaan.

 • 06/04

  Jaarlijkse btw-listing 2009 : verlenging van de termijn voor indiening

  De Vice-eersteminister en Minister van FinanciŽn Didier REYNDERS deelt mee dat de indieningstermijn van de jaarlijkse btw-listing 2009 wordt verlengd tot 15 april 2010 ongeacht de wijze van indiening (elektronisch of op papier).

 • 02/03

  Fiches 281 : Algemeen uitstel

  Algemeen uitstel tot 15 maart 2010 voor de fiches 281.10 tot 281.30